Fagkurs

Tvangsseminaret 2023

Velkommen til seminar om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern og dom til tvungen omsorg, 19. april på Ibsenhuset i Skien.

Passert
19.
april
2023
  1. 19. apr. 2023, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 19. apr. 2023, 09:00 - 15:30

Arrangør

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark, i samarbeid med Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold.

Påmelding

Frist for påmelding: 10. apr. 2023

​​

Det har vært en sterk økning i antallet personer med dom til tvungen psykisk helsevern og dom til tvungen omsorg de siste årene. Dette har medført et stort press på spesialist- og kommunale helsetjenester. Målsettingen med dette seminaret er blant annet å styrke samhandlingen mellom psykisk helsevern, kommune og politi for å kunne løse utfordringene rundt denne pasientgruppen.

Tvangsseminaret er et årlig seminar og et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark, og Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold.

Målgruppe

Ansatte i psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten, Statsforvalter, medlemmer av kontrollkommisjoner, politi og påtalemyndighet, og representanter fra pårørende og brukerorganisasjoner.

Godkjenning

Seminaret søkes godkjent som meritterende av Norsk psykologforening og Den norske legeforening.

Kursavgift

Seminaret koster kr. 600,- inkl. lunsj.

Avmelding

Beskjed om avmelding sendes regnskap@sthf.no.

Dersom man trekker seg etter 10.april eller ikke møter opp, blir man belastes med kr. 600.


Program

Tid

Tema

08:15-09:00

Registrering

09:00-09:15

 Velkommen
ved Thordur Sigmundsson, fagsjef, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark

09:15-10:00

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - status Vestfold og Telemark.
Torkel Vang, overlege, psykiatrisk sikkerhetspost, Sykehuset i Vestfold og Tom Gunnar Vik, overlege, Sikkerhetspsykiatrisk døgnseksjon, Sykehuset Telemark

10:00-10:15

Pause

10:15-11:00

Hva gjør vi som samfunn for pasienter som ikke evner et autonomt liv?
Randi Rosenqvist, spesialist i psykiatri

11:00-11:15

Pause

11:15-12:00

Hva gjør vi som samfunn for pasienter som ikke evner et autonomt liv? Forts..

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:30

Hvordan møter kommunen personer dømt til tvunget psykisk helsevern og hvilke forventninger settes det til kommunen?
Hilde Kristoffersen, fagsjef, Skien kommune

13:30-14:30

Utviklingen av særreaksjonene og utfordringene i boligene. Hva skjer når dommen går ut?
Karl Heinrik Melle, overlege og avdelingssjef, St. Olavs hospital, avdeling Brøset

14:30-14:45

Pause

14:45-15:15

Paneldebatt.
Ledet av Geir Jørgen Bekkevold, kommunikasjonsdirektør, Sykehuset Telemark

15:15-15:30

Avslutning
ved Irmeli Rehell Øistad, fagsjef, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Sykehuset i Vestfold

Kontakt