Fagkurs

Unnvikende personlighetsforstyrrelse - fagdag

Velkommen til fagdag om forståelse og behandling av pasienter med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelser 3. februar 2023 i Ibsenhuset i Skien.

Passert
3.
februar
2023
  1. 03. feb. 2023, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 03. feb. 2023, 09:00 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Sykehuset Telemark

Påmelding

Frist for påmelding: 25. jan. 2023

Denne fagdagen fokuserer på forståelse og behandling av pasienter med engstelig, unnvikende personlighetsforstyrrelse. Det blir presentert en generell forståelse av lidelsen, samt referert til de kjente behandlingstilganger som finnes til lidelsen. En mentaliseringsbasert forståelse og behandlingstilgang (Vestfoldmodellen) blir gjennomgått og preliminære data fra denne behandlingstilgangen fra DPS Vestfold blir presentert.

Målgruppe

Leger, psykologer og evt. andre faggrupper som er i behandlingskontakt med ovennevnte pasientgruppe.

Merritering

Kurset er søkt godkjent av legeforeningen og psykologforeningen

Avmelding

Ved avmelding må beskjed sendes til evea@sthf.no senest en uke før kursstart for å unngå fakturering. 

Kursavgift

1000 kr. Ingen kursavgift for ansatte ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark.

Foreleser

Psykologspesialist Henning Jordet

Psykologspesialist H. Jordet

H. Jordet er utdannet psykolog ved Aalborg Universitetet, medlem av Norsk Psykolog-forening og har over 15 års erfaring som psykolog. Han er godkjent MBT-trainer fra The Anna Freud Center og var med på å grunnlegge det Danske Institut for Mentalisering. 

Han har arbeidet med mentaliseringsbasert terapi (MBT) og personlighetsforstyrrelser i Aarhus, vært ledende psykolog og leder av "Ambulatorium for Angst og Personligheds-forstyrrelser" i Brønderselv, Nordjylland, samt godkjent spesialist og supervisor i psykoterapi i Danmark og Norge. 

Han har undervist og veiledet i MBT og personlighetsforstyrrelser gjennom en årrekke, både nasjonalt og internasjonalt, er godkjent MBT-veileder og -terapeut i Norge og Danmark.


Program

Program for fagdag, 3. februar 2023

Tid

Tema

08:30-09:00

Registrering, kaffe/te

09:00-10:00

Velkomst og introduksjon.
Generell innføring i hva er engstelig,unnvikende personlighetsforstyrrelse

10:00-11:00

Gjennomgang av kjente behandlingstilganger

11:00-12:00

En mentaliseringsbasert forståelse av lidelsen

12:00-13:00
Lunsj

13:00-14:00

Behandling av engstelig, unnvikende personlighetsforstyrrelse (Vestfoldmodellen),
herunder presentasjon av 
preliminære data

14:00-15:00

Tilpasning av behandlingen i møtet med pasienter med engstelige, 
unnvikende personlighetsforstyrrelse

15:00-15:30

Oppsamling og spørsmål

Undervisningen vil foregå som kateterundervisning ,
med mulighet for drøftelse av kliniske eksempler underveis.
Kontakt