Praktiske opplysninger ved UPS - Ungdomspsykiatrisk senter

​Ungdommen forventes å fortsette i skole eller arbeid som før innleggelse dersom det er mulig.

Ungdom som ikke har skole eller dagtilbud, kan få det gjennom sykehusundervisningen.

Vi ønsker at innleggelsen ikke skal redusere kontakten med foreldre og venner mer enn nødvendig.

Ungdommen kan motta besøk på senteret, foreldre kan overnatte og ungdommen selv kan besøke venner, dersom dette ikke er i strid med behandlingsopplegget.

Ungdommen kan ha med seg musikkanlegg og personlige ting.

Vi har husregler, og vi forventer at ungdommen utfører visse plikter.

Vi etterstreber å la ungdommen delta i ulike aktiviteter inne i og utenfor senteret, sammen med annen ungdom og personalet.

Sist oppdatert 12.01.2023