Ansatte ved Avdeling for arbeidsmedisin

 • Avdelingsleder/overlege Trude Fossum
 • Overlege, PhD Anne Kristin Møller Fell
 • Overlege Wenche Røysted
 • Overlege Geir Klepaker
 • Overlege Nikola Zivadinovic

 • Overlege, PhD Regine Abrahamsen
 • Lege i spesialisering Joacim Oldeide
 • Lege i spesialisering Henriette Wiull
 • Lege i spesialisering Martha Sem Røland

 • Sykepleier Gølin F. Gundersen
 • Yrkeshygieniker Siv Hanne Wichne Grislingås
 • Yrkeshygieniker, PhD Gry Beate Namløs Nordang
 • Statistiker Martin Veel Svendsen
 • Sekretær Benedicte Hammer Solberg
 • Klinikkrådgiver Inger Elisabeth Løberg
Sist oppdatert 06.01.2023