Lege i spesialisering 1 i Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk ønsker deg velkommen som LIS 1 til en klinikk som alltid har fått svært gode tilbakemeldinger på et godt kollegialt, sosialt og ikke minst læringsrikt arbeidsmiljø.

Medisinsk klinikk er en svært travel arbeidsplass. Det gir samtidig et betydelig grunnlag for læring og et utmerket utgangspunkt for din videre legegjerning, uansett hvilken faglig retning du senere velger for videre spesialisering.

I medisinsk klinikk blir du knyttet til en av de store indremedisinske avdelingene som ledes av en avdelingsleder. Avdeling A har faggruppene hjerte-, nyre- og hormonsykdommer. Avdeling B faggruppene lunge-, geriatri, infeksjon- og mage og tarmsykdommer. Avdeling Øvre Telemark på Notodden med generell indremedisin og avdeling BLK med faggruppene blod- og kreftsykdommer samt palliativ medisin. I tjenestetilbudet i Skien inngår også en uke tjeneste ved avdelingene for slag, nevrologi og rehabilitering samt barnesykdommer.

Medisinsk klinikk har vært godkjent for gruppe 1 tjeneste i generell indremedisin og i mage- og tarmsykdommer. Denne gruppeføringen opphører etter 1/3-19 når det nye utdanningssystemet med LIS 2 og LIS 3 læringsmål overtar. Det er godkjente overgangsordninger for de som har startet utdannelsen etter gammel ordning.

Ved introduksjon til tjenesten vil du gjennomføre et ukelangt introduksjonsprogram. Veileder blir tildelt og dere skal avtale faste møtepunkter.

Det er en del felles undervisning for alle LIS 1 kandidatene med felles læringsmål uavhengig av spesialitet. Det er  også regelmessig undervisning på morgenmøter og i noen seksjoners arbeidslunsjer.

En gang i måneden er det et felles fredagsmøte for hele STHF fra 08.00-08.45. Program presenteres på vårt intranett «Pulsen».

Hvis du er interessert i forskning blir det hver fredag arrangert en forskningslunsj i Skien.

Det er for tida 13-delt vaktordning i Skien og 6-delt på Notodden.

Husk at vi svært ofte rekrutterer våre LIS 2 leger blant de som har gjennomført LIS 1 tjenesten hos oss.

Velkommen!

Sist oppdatert 12.12.2023