Pasientkurs

Å leve med Diabetes type 1

Kurset er laget for foreldre til barn som har diagnosen diabetes type 1.

Passert
15.
januar
2024
  1. 15. jan. 2024, 09:00 - 15:15

Tid og sted

Når

  1. 15. jan. 2024, 09:00 - 15:15

Arrangør

Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark, Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Telemark

Påmelding

Frist for påmelding: 08. jan. 2024

Temaer:  

  • HbA1c-mål, senkomplikasjoner og pubertet
  • Samspill mellom barn og foreldre
  • Kosthold hos barn med diabetes
  • Muligheter i hjelpeapparatet
  • Gruppesamtale

 

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 

Henvisning:
Det er ikke nødvendig med henvisning fra egen lege. Invitasjonen går til foreldre til barn som har diagnosen diabetes type 1.

Gi beskjed om du har behov for opplæringspenger.

Relevante behandlinger