Pasientkurs

ME / CFS / SEID

Kurset er for deg som har fått diagnosen mild til moderat grad av ME/ CFS/ SEID, og som er i stand til å delta på gruppesamlinger på 2,5 timer. Det er lagt opp til syv gruppesamlinger.

Passert
2.
oktober
2023
  1. 02. okt. 2023, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 02. okt. 2023, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset arrangeres av Seksjon for fysioterapi og Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Telemark, i samarbeid med ME-foreningen i Telemark.

Hvor

Bygg 70 i Skien
Lærings- og mestringssenteret holder til i bygg 70 på sykehusområdet i Skien. Det er det lave gule bygget i enden av parkeringsplassen.

Forsamtale

Etter at du har meldt deg på får du innkalling til en forsamtale med fysioterapeut, for å motta informasjon og avklaring av kurset. Samtalen tar ca. 30 min og vil finne sted på Lærings og mestringssenteret i Skien.

Tema

  • Medisinske forhold, sykdomsforståelse
  • Om å leve med ME/ CFS/ SEID, - mestring 
  • Aktivitetstilpasning og energiøkonomisering
  • Tolleransevindu-bli bevisst egne grenser
  • Pårørendemøte
  • Egenomsorg, avspenning

I tillegg får du mulighet til å delta på en egen informasjonsdag med NAV. Dette er i tillegg til de 7 dagene.

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Kan pårørende delta?

Pårørende er velkommen til pårørendemøtet.

Kostnad

Forsamtalen: Egenandel kr. 375,- (frikortberettiget)

For 7 kursdager totalt: Egenandel 375,- (frikortberettiget) 

Har du meldt deg på kurset og ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr. 1125,-.

Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Parkering

Det er parkeringsautomater på området.

Åpningstid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00.

Mat og drikke under kurset

Det er servering av kaffe, te og vann. 

Det er mulighet for kjøp av mat ved Sykehuset Telemark. 

Kontakt

Relevante behandlinger