Pasientkurs

MS kurs for nydiagnostiserte

Kurset er et tverrfaglig dagskurs for deg som nylig har fått diagnosen MS. Vi legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon og får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

2.
september
2024
  1. 02. sep. 2024, 09:00 - 15:15

Tid og sted

Når

  1. 02. sep. 2024, 09:00 - 15:15

Arrangør

Nevrologisk poliklinikk ved Sykehuset Telemark, Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Telemark, i samarbeid med MS-forbundet

Hvor

Lærings og mestringssenteret Skien
Ulefossveien 55
3710 Skien

Påmelding

Frist for påmelding: 26. aug. 2024

Henvisning fra fastlege sendes til nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Telemark. Du må være vurdert av nevrolog før du kan delta på kurset.

Har du fått invitasjon i posten eller på Helsenorge, trenger du ikke henvisning.

Temaer: 
•    Fakta om MS v/nevrolog
•    MS behandling v/nevrolog
•    Min erfaring med MS v/brukerrepresentant og MS forbundet
•    De usynlige utfordringene v/ ergoterapeut 
•    Rettigheter, muligheter og begrensinger v/ NAV
•    Mestring av kronisk sykdom v/psykomotorisk fysioterapeut 

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips i forhold til å mestre hverdagen. 

Hvem kan delta?
Kurset er for deg som er nydiagnostisert med MS.
Pårørende kan delta. Gi beskjed om dette ved påmelding.

Oppgi fødselsdato og telefonnummer ved påmelding.
Vær tidlig ute med påmelding da kurset kan bli fullt

Kostnad:
Egenandel kr. 368,- (frikortberettiget) iht. gjeldende takster.
Gratis for pårørende.
Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Dersom du ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr. 1125,-

Parkering: 
Det er parkeringskameraer på området. Besøkende betaler via en app, nett eller automat.

Kontakt