Pasientkurs

Peritonealdialyse (PD)

Dagskurs for deg som har peritonealdialyse(posedialyse) hjemme, og din pårørende/nærperson

Passert
2.
oktober
2023
  1. 02. okt. 2023, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 02. okt. 2023, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Telemark, i samarbeid med LNT (Landsforeningen for nyresyke og transplanterte)

Temaer:   

Hva skjer med kroppen når nyrene svikter
Dialysebehandling
Væskebalansen
Å leve med dialysebehandling
Kosthold og fysisk aktivitet
Medisiner

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning / informasjon, dialog og erfaringsdeling. Du treffer lege, sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt og brukerrepresentant. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 

Kostnad:

Egenandel kr. 375,- (frikortberettiget) iht. gjeldende takster.
Gratis for pårørende.
Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Enkel servering av rundstykker, kaffe, te og vann. 

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som har peritonealdialyse (posedialyse) hjemme.

Pårørende /nærperson er velkommen til å delta. Oppgi dette ved påmelding.

Har du meldt deg på kurset og ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr. 1125,-

Kontakt

Relevante behandlinger