Pasientkurs

AKKtiv -Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon

AKKtiv er utviklet i Sverige, og betyr alternativ og kompletterande kommunikasjon - tidlig intervensjon. Målet er at foresatte skal få økt kjennskap om egne barns måter å kommunisere på.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres hvert år i september og omfatter tre kursdager som hver varer i fem og en halv time. Invitasjon til kurset blir sendt til foresatte med barn i barnehagealder som har kommunikasjonsvansker, og som følges opp fra HABU.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Vi ønsker også å bidra til en dypere forståelse for hva dere som foreldre, i lek og samhandling, kan gjøre for å fremme barnets språk- og kommunikasjonsutvikling.

En ideell kursgruppe er foresatte til seks til åtte barn. Det forutsettes at den som deltar i utgangspunktet er med på alle samlingene. 

HABU tar forbehold om at det minst må være påmeldte fra fem familier for å kjøre kurset.