Habilitering - avdeling

Avdeling for habilitering (AHAB) yter spesialisthelsetjenester til barn, ungdom og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser. Avdelingen består av to seksjoner. Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) tar imot pasienter fra 0-18 år. Seksjon habilitering for voksne (HAVO) tar imot pasienter over 18 år. Vi tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og tilrettelegging. I avdelingen arbeider flere ulike faggrupper som møter pasientene ved konsultasjoner på sykehuset eller i lokalmiljøet til den enkelte pasient. Spesialisert habilitering foregår i et tett samarbeid med foreldre, pårørende, verger, annen spesialisthelsetjeneste, barnehager, skoler, fastleger, NAV og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Avdelingen har en omfattende kursvirksomhet for ulike pasientgrupper, pårørende og kommunalt fagpersonell. Seksjonene samarbeider om pasienter ved overgang fra barn til voksen. Avdelingen har utarbeidet to ordbøker om aktuelle tema for våre målgrupper.

"Hva betyr ordene?"

Avdelingen har utarbeidet ordbok der vi prøver å forklare noen vanskelige ord på en enkel måte. Temaene i boken er kommunale tjenester, økonomi og bolig.

Ordboken er laget med tanke på unge og unge voksne med forståelsesproblemer.
Nedlasting av ordboken

"Hva betyr ordene?" - seksuell helse

Avdelingen har utarbeidet en ordbok der vi prøver å forklare ord og begreper innenfor seksuell helse på en enkel måte. Boken kom ut i mars 2016.

Ordboken er laget med tanke på unge og unge voksne med forståelsesproblemer.
Nedlasting av ordboken

Kontakt

Ekspedisjon:

Postadresse

Avdeling for habilitering Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingsledelsen holder til i bygg 74 i Skien. Henvendelse i ekspedisjonen i 1.etg. i bygg 74.
Det er egne parkeringsplasser for pasienter foran bygg 74, med merkede plasser for forflytningshemmede.
Bygg 74 i Skien

Bygg 74 i Skien

Sykehuset Telemark, bygg 74

3710 Skien

Kurs og møter