Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Samvalg - slik når vi målet

Kan samvalg styrke pasientsikkerhet? Vi diskuterer spørsmålet i lys av internasjonale erfaringer og ser på kunnskapsbaserte tiltak du kan bruke for å styrke pasienters deltagelse i beslutninger om egen helse.

Passert
21.
september
2023
  1. 21. sep. 2023, 11:00 - 13:00
Digital deltagelse

Tid og sted

Når

  1. 21. sep. 2023, 11:00 - 13:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Sykehuset Telemark i samarbeid med Helse Sør-Øst

Digital deltagelse

Påmelding til fysisk deltagelse gjøres via Læringsportalen (ansatte) eller ved e-post til heitol@sthf.no.

Du får en demonstrasjon av «Seks steg til samvalg» - en tilnærming som gjør samvalg lett å huske. Deltagerne får med seg praktiske råd og verktøy. 

  • Innledning ved Halfrid Waage, spesialist i arbeidsmedisin og fagdirektør ved Sykehuset Telemark HF  
  • “Seks steg til samvalg” ved lungelege og humorist Frode Gallefoss
  • Samvalg og pasientsikkerhet ved Øystein Eiring, fagsjef Sykehuset Innlandet HF
  • Regional delstrategi for samvalg. Praktiske råd og verktøy/ ved Simone Kienlin, spesialrådgiver, Helse  Sør-Øst RHF og Tore Neset, leder for regional kompetanetjeneste for pasient – og pårørendeopplæring
  • Panelsamtale v/ brukere, klinikere og representanter fra Helse Sør-Øst  


Kontakt