Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Utredning av personlighetsforstyrrelser og bruk av SCID-5PD

Vi inviterer til kurs 27. og 28. februar 2024 i Ibsenhuset i Skien.

Passert
27.
februar
2024
2 dager
  1. 27. feb. 2024, 09:00 - 15:30
  2. 28. feb. 2024, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 27. feb. 2024, 09:00 - 15:30
  2. 28. feb. 2024, 09:00 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark

Hvor

Ibsenhuset, Lundegata 6, Skien

Påmelding

Frist for påmelding: 15. feb. 2024

Målgruppe

Kurset er primært rettet mot nyansatte leger, psykologer og andre faggrupper som utreder personlighetsforstyrrelser, og som ikke har vært på dette kurset tidligere.

Kursets innhold

Teoretisk innføring i personlighetsforstyrrelse. Utredning av personlighetsforstyrrelser. Presentasjon av SCID-5 PD og bruken av denne. Gjennomgang av de spesifikke kriterier med vurdering av differensialdiagnostiske overveielser.
Foreleser: Henning Jordet, privatpraktiserende psykologspesialist/daglig og faglig leder av Institutt for Mentalisering.

Kursavgift

Ingen kursavgift for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark.
Eksterne deltakere kr. 2 000 inkl. lunsj for begge dager.


Godkjenning

Kurset er søkt godkjent av Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.