HELSENORGE

Anestesi Notodden

Ved sykehuset på Notodden tar vi imot pasienter til planlagte operasjoner samt noe øyeblikkelig hjelp. Omlag 2/3 av operasjonene som utføres her er planlagt kirurgi innenfor gastrokirurgi, ortopedi, plastikk, urologi og gynekologi. Resten er øyeblikkelig hjelp.
Anestesi Notodden bistår under operasjoner med spesialkompetanse innenfor anestesi(bedøvelse). Bedøvelsesformer som benyttes er narkose, spinal, epidural, ulike nerveblokader og lokalbedøvelse.

Fant du det du lette etter?