Sykehuset Telemark, hovedbygning Notodden

Anestesi Notodden

Ved sykehuset på Notodden tar vi imot pasienter til planlagte operasjoner samt noe øyeblikkelig hjelp. Omlag 2/3 av operasjonene som utføres her er planlagt kirurgi innenfor gastrokirurgi, ortopedi, plastikk, urologi og gynekologi. Resten er øyeblikkelig hjelp. Anestesi Notodden bistår under operasjoner med spesialkompetanse innenfor anestesi(bedøvelse). Bedøvelsesformer som benyttes er narkose, spinal, epidural, ulike nerveblokader og lokalbedøvelse.

Kontakt

Postadresse

Sykehuset Telemark Seksjon anestesi Notodden Postboks 234 3672 Notodden

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du som skal opereres møter der du har fått beskjed om i innkallingsbrevet. 

Henvend deg i hovedresepsjonen dersom du trenger hjelp til å finne fram.