HELSENORGE

Anestesiologi - avdeling

Legene ved avdeling for anestesiologi betjener alle klinikkens seksjoner.

Legene har ansvar for anestesi ved operasjoner/inngrep innen følgende områder; generell kirurgi, endokrin kirurgi, gastroenterologi, urologi, ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals, samt gynekologi og fødselshjelp.

I tillegg gis assistanse ved enkelte medisinske prosedyrer, samt spesielle røntgenundersøkelser. Anestesilegene har ansvar for intensivbehandling av alvorlig syke pasienter og overvåkning av pasientene etter operasjon.

I akuttmedisinske situasjoner har anestesilegene ansvar for å sikre og behandle pasientens vitale funksjoner, så som bevissthet, luftveier/åndedrett og sirkulasjon.
I tverrfaglig smertebehandling hjelper vi først og fremst nyopererte pasienter samt pasienter med langvarige smerter.

Anestesileger, psykolog, fysioterapeuter, spesialsykepleiere og sekretær er involvert i tverrfaglig smertebehandling.

Fant du det du lette etter?