Hovedinngang Sykehuset Telemark i Skien, bygg 56

Anestesiologi - avdeling

Legene ved avdeling for anestesiologi betjener alle klinikkens seksjoner. Legene har ansvar for anestesi ved operasjoner/inngrep innen følgende områder; generell kirurgi, endokrin kirurgi, gastroenterologi, urologi, ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals, samt gynekologi og fødselshjelp. I tillegg gis assistanse ved enkelte medisinske prosedyrer, samt spesielle røntgenundersøkelser. Anestesilegene har ansvar for intensivbehandling av alvorlig syke pasienter og overvåkning av pasientene etter operasjon. I akuttmedisinske situasjoner har anestesilegene ansvar for å sikre og behandle pasientens vitale funksjoner, så som bevissthet, luftveier/åndedrett og sirkulasjon. I tverrfaglig smertebehandling hjelper vi først og fremst nyopererte pasienter samt pasienter med langvarige smerter. Anestesileger, psykolog, fysioterapeuter, spesialsykepleiere og sekretær er involvert i tverrfaglig smertebehandling.

Kontakt

Administrativ sekretær:

Postadresse

Avdeling for anestesiologi Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Anestesiologi og Tverrfaglig smertebehandling holder til i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, benytt hovedinngang.

Henvend deg i resepsjonen, hovedinngang, dersom du trenger hjelp til å finne fram.

Bilde av hovedinngangen til sykehuset i Skien

Bygg 56 i Skien, hovedinngang

Ulefossveien 55, 3710 Skien