Tips om mobilbruk på nyfødt intensiv

Legg fra deg telefonen mens barnet er våkent. Sjekk den heller mens barnet sover.

Baby inntil mor

Ved å se på deg, lærer barnet å tolke omgivelsene. Det lærer blant annet om følelser, språk og selvbilde. Barn lærer best ansikt til ansikt. De må høre språket av de viktigste menneskene i livene deres, foreldrene.

Barnet kikker opp og søker øyekontakt mange ganger mens det dier.
Ved å besvare det, får barnet den bekreftelsen det ønsker.

I den første tida er det viktig å bruke tid til å bli kjent med barnet og hvilke behov barnet har. Ro og tilstedeværelse bidrar til å etablere en god tilknytning og et godt samspill.

Spedbarn har et smalere toleransevindu enn voksne. Det skal lite til før de føler at ting blir uhåndterlig eller overveldende. Mye av det som er ukjent  kan oppleves som truende. Så som høye lyder, brå bevegelser og andre stimuli som oppleves å være intense.


Forskernes råd

Ha alltid mobilen på lydløs når du er engasjert i babyen som for eksempel ved måltider, stellesituasjon og når du har barnet på brystet.

Unngå bruk av øreplugger når du er sammen men babyen og snakker i mobil. Det gjør det vanskelig for babyen å forstå at du ikke snakker til han/henne.

Diskuter temaet med partneren din slik at dere har en mest mulig felles holdning til mobilbruk i samvær med barnet.

Legg fra deg mobilen og lag dine egne regler for hvor ofte det er «lov» å sjekke den

Spedbarn har noen korte øyeblikk tre-fire ganger om dagen med rolig våkenhet der de kan gå inn i en samspillrelasjon med sine foreldre. Går disse øyeblikkene tapt, får kanskje ikke barnet den sosiale erfaringen det trenger.

Det er lett å sjekke telefonen for siste nytt. Å gjøre dette innimellom, er selvsagt greit. Det viktige er å ha et bevisst forhold til mobilbruk når man er sammen med små barn.

Referanser

https://sykepleien.no/forskning/2017/09/mobilbruk-kan-skade-samspillet-med-barn

https://www.medietilsynet.no/

Sist oppdatert 13.12.2023