HELSENORGE

Habilitering - avdeling

Avdeling for habilitering (AHAB) yter spesialisthelsetjenester til barn, ungdom og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser. Avdelingen består av to seksjoner. Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) tar imot pasienter fra 0-18 år. Seksjon habilitering for voksne (HAVO) tar imot pasienter over 18 år.

Vi tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og tilrettelegging. I avdelingen arbeider flere ulike faggrupper som møter pasientene ved konsultasjoner på sykehuset eller i lokalmiljøet til den enkelte pasient.
Spesialisert habilitering foregår i et tett samarbeid med foreldre, pårørende, verger, annen spesialisthelsetjeneste, barnehager, skoler, fastleger, NAV og kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Avdelingen har en omfattende kursvirksomhet for ulike pasientgrupper, pårørende og kommunalt fagpersonell.

Seksjonene samarbeider om pasienter ved overgang fra barn til voksen. Avdelingen har utarbeidet to ordbøker om aktuelle tema for våre målgrupper.

Fant du det du lette etter?