Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) ved Sykehuset Telemark

Vi tilbyr kurs for foresatte og for ansatte i kommunale tjenester

Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) ved Sykehuset Telemark arrangerer to typer kurs, informasjonskurs for foresatte til barn/unge med utviklingshemming i alderen 10 til 18 år samt kurs for ansatte i kommunale tjenester som jobber med barn og unge med utviklingshemming. ​

Far og sønn tegner

Foto: Adobe Stock

Informasjon om kursene

Kursene foregår i konferansesenteret til Sykehuset Telemark i Skien, bygg 54. 

 letsreg.no i oversikten for Sykehuset Telemark finner du tidspunkt for kursene, informasjon om påmelding med mer. 

Kurset er rettet mot foresatte som har barn/ungdom med behov for ekstra tilrettelegging og hjelp i hverdagen. ​

​Kurs 1: for foresatte som har barn/ungdom med funksjonsnivå tilsvarende lett til moderat utviklingshemming.​

​Kurs 2: for foresatte som har barn/ungdom med funksjonsnivå tilsvarende alvorlig til dyp utviklingshemming​

Tema på kursdagene for foresatte

 • Utviklingshemming, mestring og psykisk helse ​
 • Kognitiv overbelastning, tiltak og adferd​
 • Seksuell helse ​
 • Informasjon fra Beitostølen Helsesportsenter ​
 • ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon ​
 • Rettigheter og stønader ​
 • Sosiale medier​
 • Om å ha et barn med spesielle behov og behov for ekstra tilrettelegging

Tidspunkt for kursene samt påmelding finner du i oversikten for Sykehuset Telemark på letsreg.no

Kurset tilbys til de som jobber med barn og unge med utviklingshemming i alderen 10 til 17 år.  ​Aktuelle deltakere til dette kurset er ansatte i skolen, PPT, avlastningsboliger, helsesykepleiere, samt andre som jobber med barn/unge med utviklingshemming.

Tema på kursdagen

 • Utviklingshemming, mestring og psykisk helse​
 • Kognitiv overbelastning, atferd og tiltak ​
 • ASK  - alternativ og supplerende kommunikasjon​
 • Seksuell helse​
 • Sosiale medier​
 • Rettigheter og stønader​

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål?
Kontakt resepsjonen ved HABU på telefon:  35 00 29 00​.

​Kontaktperson for kursene er Lene Vekterli.​

 

Sist oppdatert 17.01.2024