Gynekologi - seksjon

Seksjonen tilbyr behandling innen generell gynekologi og gynekologisk kirurgi. Vi har kompetanse innen vaginalkirurgi, urogynekologi og laparoskopisk kirurgi, blant annet med bruk av Da Vinci operasjonsrobot. Kompleksiteten i behandlingen og behovet for oppfølging etter behandlingen styrer om du får en time til konsultasjon (poliklinikk), om du legges inn for dagkirurgisk behandling eller på en sengepost. Ved Gynekologisk poliklinikk utføres enklere behandlinger, og du kan reise hjem etter at behandlingen er utført. I en del tilfeller legges du inn, men kan reise hjem samme dag. Da blir du lagt inn ved Dagkirurgi i Porsgrunn. I de tilfeller der vi trenger å følge deg opp over ett eller flere døgn blir du lagt inn på Seksjon sengepost kirurgen 1.

Kontakt

Postadresse

Seksjon gynekologi Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Seksjonsledelsen holder til i Skien.
Bilde av hovedinngangen til sykehuset i Skien

Bygg 56 i Skien, hovedinngang

Ulefossveien 55, 3710 Skien