Ansatte på operasjonsavdelingen

Operasjonsplanlegging og forbedring - seksjon

Seksjonen består av ansatte fra ulike fagfelt innenfor operasjon, sekretærfunksjon og analyse. Vi er ansvarlig for operasjonsplanlegging, evaluering og kontinuerlig forbedring av operasjonsaktiviteten på tvers av lokasjoner og klinikker. Seksjonen skal sikre møtestrukturer, analyser, evalueringer og forbedringsaktiviteter, og være bindeleddet i operasjonsdriften og ut mot våre samarbeidspartnere. Seksjonen skal videreføre og utvikle aktiviteter og forbedringsmetodikk.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ansatte i vår seksjon er lokalisert ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn, Skien og Notodden:
Operasjonskoordinatorer ved operasjon i Skien og Porsgrunn
Planleggingskoordinator/operasjonsplanleggere i Porsgrunn, Skien og på Notodden