HELSENORGE

Operasjonsplanlegging og forbedring - seksjon

Seksjonen består av ansatte fra ulike fagfelt innenfor operasjon, sekretærfunksjon og analyse. Vi er ansvarlig for operasjonsplanlegging, evaluering og kontinuerlig forbedring av operasjonsaktiviteten på tvers av lokasjoner og klinikker. Seksjonen skal sikre møtestrukturer, analyser, evalueringer og forbedringsaktiviteter, og være bindeleddet i operasjonsdriften og ut mot våre samarbeidspartnere. Seksjonen skal videreføre og utvikle aktiviteter og forbedringsmetodikk. 

Fant du det du lette etter?