HELSENORGE

Nevrologi og rehabilitering - avdeling

Seksjonene ved Avdeling for nevrologi og rehabilitering yter tjenester til pasienter ved alle somatiske enheter ved sykehuset innenfor fagområdene nevrologi, rehabilitering og slagbehandling.

Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon gruppe II innen nevrologi og fysikalsk medisin - rehabilitering.

Fant du det du lette etter?