Nevrologi og rehabilitering - avdeling

Seksjonene ved Avdeling for nevrologi og rehabilitering yter tjenester til pasienter ved alle somatiske enheter ved sykehuset innenfor fagområdene nevrologi, rehabilitering og slagbehandling. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon gruppe II innen nevrologi og fysikalsk medisin - rehabilitering.

Avdelingen omfatter:

  • Sengepost
  • Nevrologisk poliklinikk
  • Ambulant slagteam
  • Fysio-/ergoterapi
  • Fysikalsk medisinsk poliklinikk
  • Rehabiliteringspoliklinikk
  • ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk
  • Læring og mestringssenteret ( LMS - Skien og Notodden)
 

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Avdeling for nevrologi og rehabilitering Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien