Praktiske opplysninger om Fertilitetsavdelingen Sør

Når et heterofilt par har forsøkt å bli gravid på naturlig vis i 12 måneder uten å lykkes, defineres det som ufrivillig barnløshet. Årsaken til dette kan være forhold hos mannen, kvinnen eller være uforklarlig. Ca 15 % av par i reproduksjonsalder er ufrivillig barnløse.

Behandling av ufrivillig barnløshet hos oss er tilpasset den enkelte pasient for å gjøre den så personlig og optimal som mulig.

Oppdatert 16.01.23

I forbindelse med Covid19-pandemien er det satt i verk tiltak ved Sykehuset Telemark og Fertilitetsavdelingen Sør med tanke på smittevern og beredskap. 

Følgende punkter gjelder:

a) Dine planlagte oppmøter på avdelingen kan bli avlyst av oss på kort varsel på grunn av bemanningssituasjonen i avdelingen.

b) Du skal kontakte avdelingen på Crypho for rådgivning omkring oppmøte dersom du har mistanke om at du kan smitte andre med Covid19 som f.eks ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Vaksinering mot Covid19 og planlagt fertilitetsbehandling: 

Vår hovedanbefaling er at alle våre pasienter takker ja til vaksinen de blir tilbudt, også oppfriskingsdose, og at behandling med assistert befruktning tilpasses vaksinering ved at tidspunkt for innsett av embryo eller inseminasjon gjennomføres tidligst 2 uker etter en vaksinedose. Vi understreker at anbefalingen om å vaksineres ikke er å regne som et medisinsk råd om at alle som er til fertilitetsbehandling må ta vaksine da det kan være medisinske årsaker til å ikke ta vaksinen som allergier eller annet. Den typen problemstillinger må hver enkelt pasient avklare med sin fastlege. Vaksinasjon av partner påvirker ikke fertilitetsbehandling. 

Vi følger FHI sine anbefalinger om graviditet og Covid19 som er publisert her: Gravide og ammende - FHI​

Til slutt minner vi om at Covid19-situasjonen og vaksinerådene omkring denne er i stadig endring og utvikling, og våre råd og anbefalinger kan endres på kort varsel.


Vi oppdaterer jevnlig våre ventetider på helsenorge.no/velg-behandlingssted (søk på IVF). 

På grunn av stor pågang til avdelingen den senere tid må pasientene våre regne med noe ventetid mellom behandlinger. Par vil ofte få tilbud om utredningssamtale og oppstart behandling raskere enn det som står på helsenorge.no.

Pasienter som står på venteliste til førstegangs samtale, og som kan komme på kort varsel, kan be om plass på vår "ringeliste".

​For å komme til utredning eller behandling hos oss må lege/gynekolog sende en søknad for deg. Vi ønsker at vedkommende bruker vårt søknadsskjema om utredning/behandling ved Fertilitetsklinikken Sør:

Skjema_søknad_om_assistert_fertilisering_10699.pdf

Vi understreker at innvilget utredning ved vår avdeling ikke alltid betyr at vi tilbyr pasientene behandlingen de ønsker. Vi har tilbud om behandling med donorsæd.  

Følgende pasientgrupper får som hovedregel tilbud om utredning etter søknad (oppdatert 20.09.2021):

 • Par med barneønske der kvinnen som skal til assistert befruktning med egne eller partners egg er yngre enn 39 år på søknadstidspunktet. 
 • Enslig kvinne med barneønske som er yngre enn 39 år på søknadstidspunktet.
 • Mann som søkes til utredning av sædkvalitet eller langtidsoppbevaring a​v nedfryst sæd.

​Følgende pasientgrupper får som hovedregel ikke tilbud om utredning etter søknad (oppdatert  20.09.2021):

 • ​Par som har to eller flere felles barn fra tidligere.
 • Enslige kvinner som har to eller flere barn fra tidligere.
 • Par eller enslige som ønsker Preimplantatorisk genetisk diagnostikk (PGD).
  Disse kan isteden søkes til OUS eller St. Olav Hospital i Trondheim som har flerregional funksjon. 
 • Par eller enslige som vurderer lagring av ubefruktede egg med eller uten medisinsk grunn.
  Disse kan isteden søkes til OUS som har flerregional funksjon.
 • Personer som ønsker å donere egg.
  Disse kan isteden henvende seg til
  St. Olav Hospital i Trondheim, donortelefon: 48 03 97 91
  eller andre avdelinger for assistert befruktning med slikt tilbud.
 • Personer som ønsker å donere sæd.
  Disse kan isteden henvende seg til St. Olav Hospital i Trondheim, donortelefon: 48 03 97 91
  eller se nettsidene til OUS om sæddonasjon.
 • Personer som har smitteførende HIV eller Hepatitt B/C.
  Disse kan isteden søkes til OUS som har flerregional funksjon.
 

Forskningsresultater er viktige for å forbedre behandling og gi et best mulig tilbud også innenfor fertilitetsbehandling. 

Dersom du ønsker å vite mer om forskning som pågår i Norge, eventuelt kunne tenke deg å delta i en klinisk studie har vi en  oversikt over kliniske studier i Norge. 

For å få fram det som gjelder fertilitetsbehandling, skriv fertilitet i søkefeltet. 

Oversikt over kliniske studier: Kliniske studier

Når henvisningen er vurdert vil dere motta brev fra oss med informasjon om i hvilken uke dere  har fått time til førstegangs samtale, eventuelt om vi må vi avslå henvisningen.

På grunn av avdelingens ventetid, anbefaler vi at man er godt utredet før man kommer hit. Slik god utredning skjer oftest hos gynekolog.

Ved vurdering av henvisningen vurderer vi også om det er enkelte blodprøver som bør tas av mannen og kvinnen. Det blir da sendt ut rekvisisjon til disse prøvene, sammen med svarbrevet. Vi ber om at paret tar disse blodprøvene i ventetiden, slik at svar foreligger når paret kommer til konsultasjon. 

Skjema_egenerklæring_fertilitet.pdf

 

Fra 1.juli 2020 kreves det at alle personer som søker assistert befruktning framlegger barneomsorgsattest. Det er personen selv som må framskaffe slik attest.

Framgangsmåte finner du på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
Vi anbefaler at du søker digitalt. Attesten må sendes til oss før førstegangskonsultasjon, eller du må ha den med når du kommer hit.

Personer som ble henvist til oss med dato på første henvisning før 1.juli 2020, trenger ikke skaffe slik attest før videre behandling.
Personer som blir henvist til oss med dato på første henvisning etter 1.juli 2020, må skaffe fornyet attest dersom de:

 • kommer tilbake til avdelingen for ny behandling etter å ha født barn
 • kommer tilbake til avdelingen som del av ny parsammensetning eller som enslig

Time til samtale

Førstegangs konsultasjon med lege hos oss tar ca 45 minutter. Her vil legen gå nøye gjennom hvorfor dere er her, hva som er gjort tidligere av utredning, se på blodprøver, og se om det finnes en årsak til at dere ikke lykkes å få barn på naturlig måte. Vi gjør en grundig vurdering om videre utredning er aktuelt. Dette kan være blodprøver, laparoskopi, sædprøve av mannen med mer.

Planlegge behandling

Hvis legen gir klarsignal for å starte opp behandlingen, får man en samtale med en av våre hyggelige sykepleiere. Dette tar ca 45 minutter. Vi gir informasjon om medikamenter, prosessen videre og sammen med paret setter vi opp uke for behandling.

For din og andres trygghet må du opplyse om du har vært innlagt, til undersøkelse eller til behandling, ved helseinstitusjon utenfor Norge siste 12 mnd.

Du må også si ifra dersom det tidligere har vært påvist multiresistente bakterier hos deg.

Har du jobbet ved en helseinstitusjon, et barnehjem eller i en flyktningeleir utenfor Norge siste 12 måneder, må du også gi oss beskjed.

Dette gjelder både kvinnen og partneren.

Vi følger folkehelseinstituttet sine anbefalinger når det gjelder reise til områder med Zika og graviditet.

For par ved fertilitetsavdelingen betyr det i praksis at kvinnen og mannen kan teste seg 4 uker fra opphold i risikoområder. Under reisen, og helt til blodprøvesvaret er klart, bør paret bruke kondom for å hindre at de smitter hverandre med eventuelt Zika-virus.

Alt i alt er det kjedelig å måtte vente, men vi opplever at pasientene våre har forståelse for situasjonen, særlig fordi sykdommen jo kan medføre store konsekvenser hos fostre.

Dersom du på annen måte har blitt syk de siste 6 månedene etter utenlandsreise, er det viktig at du som er pasient hos oss opplyser oss om det.

For å gi et bedre tilbud til våre pasienter og andre interesserte benytter vi en kryptert meldingstjeneste som heter CRYPHO.  CRYPHO ivaretar både informasjonssikkerhet og pasientvennlighet på en moderne og fleksibel måte.

Opprette bruker i CRYPHO

For å komme i kontakt med oss via CRYPHO må du opprette en CRYPHO-bruker. Det bør du gjøre på nett:

 • Gå til https://www.crypho.com
 • Velg «Log in» øverst til høyre
 • Velg «Sign up new account» og følg instruksjoner i CRYPHO
  - Skriv inn ditt fornavn og etternavn som brukernavn
  - Lag et passord som du er sikker på å huske

Gjør Fertilitetsavdelingen Sør til din kontakt

Når du har opprettet bruker og er inne i CRYPHO:

 1. Klikk på «+» tegnet i fanen «Contacts»
 2. Skriv fertilitet@sthf.no i feltet «People to invite» og send invitasjonen
 3. Vent til du får svar fra oss før du sender personlig/medisinsk informasjon

Videre kommunikasjon

Vi godtar kontaktforespørsler i CRYPHO og sender en åpningsmelding innen 3 virkedager. Hvis du ikke har hørt fra oss innen den tid har vi trolig ikke mottatt forespørselen din. Da må du enten ringe oss i telefontida eller prøve på nytt eller kontakte Crypho support.

CRYPHO app

Du kan også opprette bruker, gjøre Fertilitetsavdelingen Sør til din kontakt, og ha videre kommunikasjon med oss via CRYPHO sin app.
Du laster da ned CRYPHO fra AppStore eller GooglePlay og følger lignende steg som over. Vår erfaring er at det er enklest å opprette bruker på PC for så å laste ned appen etterpå.

BankID

Du må verifisere deg med bankID når du logger deg på. 

Det gjøres kun en gang og er med hensyn til personvern. Det gjør du slik: 

 1. ​​Trykk på navnet ditt oppe i høyre hjørne om du er på nettiden, velg Verification.
  Om du er bruker app velger du Settings nede til høyre og Identity verification.
 2. Logg inn med bankID eller bankID på mobil. 

På forhånd takk!​


Hjelp til bruk av CRYPHO

Dersom du ikke får til CRYPHO kan du kontakte oss via brev eller ved oppmøte i avdelingen. Andre aktører ved eller utenfor Sykehuset Telemark vil ikke kunne hjelpe deg med CRYPHO og skal ikke kontaktes for slik hjelp.

To improve communication with our patients and other interested parties we use an encrypted message system called CRYPHO, rather than ordinary e-mail. CRYPHO provides information security and patient friendliness in a modern and flexible way.

Getting a CRYPHO account

To contact us via CRYPHO you must get a CRYPHO-account. This should be done by using your web-browser:

 • Visit https://www.crypho.com
 • Choose «Log in» in the upper right corner
 • Choose «Sign up new account», and then follow the instructions from CRYPHO
  -Write your first name and surname as your username
  -Choose a password you are sure you will remember

Making Fertilitetsavdelingen Sør your CRYPHO contact

When you’ve got an account and are logged in to CRYPHO:

 1. Press the “+” sign in the header “Contacts”
 2. Type fertilitet@sthf.no in the field “People to invite”, and send the invitation
 3. Wait for our reply before sending any personal/medical information

Further communication

We accept invitations in CRYPHO and will send you an initial message within 3 working days. If you have not heard from us by then, we probably did not receive your invitation. In this case you try to invite us again or call Crypho support.

CRYPHO app

You may also get an account, make Fertilitetsavdelingen Sør your contact and have further communication with us by using the CRYPHO app. To do so download the CRYPHO app from AppStore or GooglePlay and follow similar steps as described above. In our experience it is more user-friendly to get a CRYPHO account on your PC before downloading the app.

BankID

You have to verify your identity by using the BankID-system when logging in. The verification is needed for reasons of information security and privacy, and is required only once per user. Here is how it is done:

 1. If you are on the web-page, clik on your name in the upper right corner and choose "verification".

 2. If you are in the app, clik on "settings" in the lowe right corner and choose "identity verification".

 3. Follow the instructions to log in with BankId og BankID on mobile. 

Thank you!


Help in using CRYPHO

If you are experiencing trouble with making CRYPHO work, you may contact us by post or by visiting us during our opening-hours. Other health-care providers within or outside Telemark Hospital will not be able to help you with CRYPHO, and should not be contacted for such assistance.

We look forward to meeting you at CRYPHO!


Vi  er opptatt av å være et godt og attraktivt sykehus, og vi ønsker å bli enda bedre.
Derfor er vi avhengig av tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.
Vi håper derfor at du vil gi oss dine tilbakemeldinger ved å svare på undersøkelsen - 

Si din mening

 

​​Ledelsessystemet for kvalitet ved Fertilitetsavdelingen Sør tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2015. 

Kiwa sertifiseringsbevis ISO 9001

Sertifiseringen omfatter tjenestene: Reproduksjonsmedisin inkludert assistert befruktning. Fertilitetsavdelingen Sør ønsker å ha fokus på god pasientbehandling og kvalitet til enhver tid gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid av våre tjenester.
Sist oppdatert 16.03.2023