Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Skoletilbudet ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling gir tilbud om undervisning til pasienter som er innlagt ved Ungdomspsykiatrisk Senter/UPS og ved andre avdelinger i klinikken.

Skolen gir et tilpasset opplæringstilbud etter gjeldende lovverk for elever i grunnskole og videregående skole. Når det gjelder elever i videregående skole, går lærerne inn som støttepedagoger i samarbeid med elevens hjemmeskole. Undervisninga på skolen er i hovedsak basert på å tilrettelegge, støtte og hjelpe den enkelte elev.

Les mer om Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

I tillegg til selve klasserommet bruker vi et stort grupperom, et fysioterapirom og gymsal.

Elevene er i hovedsak i alderen 12 til 20 år og hver elev har sin kontaktlærer som jobber tett opp mot hjemmeskolen.  

Undervisningen

Med utgangspunkt i hjemmeskolens planer og opplegg får elevene tilbud om undervisning, ut ifra dagsform og behandlingsopplegg.

Skoledagen er delt inn i to økter.
Fra kl 09.00 til 11.00 og fra kl 12.30 til 14.30.
Elevene har 1,5 times pause. Da går de tilbake til sine respektive avdelinger. 

Vi reiser også på ukentlige ekskursjoner.

Selv i en vanskelig periode i livet, er det viktig å " ta vare på det friske ".
Det gjør skolen ved å vektlegge mestring og faglig utvikling hos den enkelte elev.

Trygghet og trivsel er sentralt her.  

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i bygg 5 på sykehusområdet i Skien. Bygg 5 ligger på nordsiden av Ulefossvegen, på oversiden av det store rosa bygget, bygg 6.

Telefon
Tlf 35 00 57 70
Postadresse
Sykehusundervisning barn/ungdom
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien
bygg 5 i Skien
Besøksadresse
Ulefossvegen 56(Kart)
3710 Skien

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Ring 915 05 515 for informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Praktisk informasjon

- Områdekart Skien - nord for Ulefossvegen

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps.

Områdekart, sykehusområdet i Skien, nord for Ulefossvegen - psykiatriområde.

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Oppfølging på skole, barne- og ungdomspsykiatri - UPShttps://www.sthf.no/behandlinger/oppfolging-pa-skole-barne-og-ungdomspsykiatri-upsOppfølging på skole, barne- og ungdomspsykiatri - UPSOOppfølging på skole, BUPOppfølging på skole, BUPOppfølging på skole, BUPOppfølging på skole, BUP

Fant du det du lette etter?