HELSENORGE

Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Skoletilbudet ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling gir tilbud om undervisning til pasienter som er innlagt ved Ungdomspsykiatrisk Senter/UPS og ved andre avdelinger i klinikken.

Skolen gir et tilpasset opplæringstilbud etter gjeldende lovverk for elever i grunnskole og videregående skole. Når det gjelder elever i videregående skole, går lærerne inn som støttepedagoger i samarbeid med elevens hjemmeskole. Undervisninga på skolen er i hovedsak basert på å tilrettelegge, støtte og hjelpe den enkelte elev.

Fant du det du lette etter?