Bygg 66 på sykehusområdet i Skien

Skolen ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Skoletilbudet ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling gir tilbud om undervisning til pasienter som er innlagt ved Ungdomspsykiatrisk Senter/UPS og ved andre avdelinger i klinikken. Skolen gir et tilpasset opplæringstilbud etter gjeldende lovverk for elever i grunnskole og videregående skole. Når det gjelder elever i videregående skole, går lærerne inn som støttepedagoger i samarbeid med elevens hjemmeskole. Undervisninga på skolen er i hovedsak basert på å tilrettelegge, støtte og hjelpe den enkelte elev.

Elevene er i hovedsak i alderen 12 til 20 år og hver elev har sin kontaktlærer som jobber tett opp mot hjemmeskolen.  

Undervisningen

Med utgangspunkt i hjemmeskolens planer og opplegg får elevene tilbud om undervisning, ut ifra dagsform og behandlingsopplegg.

Skoledagen er delt inn i to økter.
Fra kl 09.00 til 11.00 og fra kl 12.30 til 14.30.
Elevene har 1,5 times pause. Da går de tilbake til sine respektive avdelinger. 

Vi reiser også på ukentlige ekskursjoner.

Selv i en vanskelig periode i livet, er det viktig å " ta vare på det friske ".
Det gjør skolen ved å vektlegge mestring og faglig utvikling hos den enkelte elev.

Trygghet og trivsel er sentralt her.  

Kontakt

Postadresse

Sykehusundervisning barn/ungdom Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i bygg 66 på sykehusområdet i Skien. 

Bygg 66 i Skien

Olai Skulleruds veg 5

3710 Skien