Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingens hovedoppgaver er å yte tjenester som bidrar til strategi og utvikling for sykehuset, samordning av driften, ressursstyring, rapportering og løpende driftsoppfølging, tjenesteyting og bistand til linjeorganisasjonen.  Dette omfatter funksjonene for regnskap og controlling.

Leder for Økonomiavdelingen er økonomidirektør Geir Olav Ryntveit.

Fant du det du lette etter?