Bygg 54 i  Skien

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingens hovedoppgaver er å yte tjenester som bidrar til strategi og utvikling for sykehuset, samordning av driften, ressursstyring, rapportering og løpende driftsoppfølging, tjenesteyting og bistand til linjeorganisasjonen.  Dette omfatter funksjonene for regnskap og controlling samt virksomhetsdata og ressursstyring. Foretaksjuristene er også tilknyttet økonomiavdelingen.  Leder for Økonomiavdelingen er økonomidirektør Geir Olav Ryntveit.

Kontakt

Postadresse

Økonomiavdelingen Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit og controllerne: administrasjonsbygget, bygg 54, på sykehusområdet i Skien.

Regnskapsseksjonen: bygg 59.

Foretaksjuristene og personvernombudet:bygg 59.

Virksomhetsdata og ressursstyring: bygg 6. 

Bygg 54 i  Skien

Bygg 54 i Skien - administrasjon

Ulefossvegen 55

3710 Skien

Bygg 59 i Skien, sett fra parkeringsområdet

Bygg 59 i Skien

Sykehuset Telemark, Ulefossvegen, bygg 59

3710 Skien

Bygg 6 i Skien, inngang fra forsiden

Bygg 6 i Skien

Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 56, bygg 6

3710 Skien