Controlling

Controlling har hovedansvar for budsjett- og økonomistyring ved Sykehuset Telemark.  Våre hovedoppgaver er strategi, samordning av driften, utvikling, vedlikehold og drift av systemer for rapportering og løpende driftsoppfølging samt tjenesteyting og bistand til linjeorganisasjonen. Våre kunder er pasienter, ansatte, klinikker og seksjoner, ledelsen, styret, offentlige myndigheter og eiere.

Kontakt

Postadresse

Controlling Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i administrasjonsbygget, bygg 54, på sykehusområdet i Skien.
Bygg 54 i  Skien

Bygg 54 i Skien - administrasjon

Ulefossvegen 55

3710 Skien