HELSENORGE

Controlling

Controlling har hovedansvar for budsjett- og økonomistyring ved Sykehuset Telemark.

 Våre hovedoppgaver er strategi, samordning av driften, utvikling, vedlikehold og drift av systemer for rapportering og løpende driftsoppfølging samt tjenesteyting og bistand til linjeorganisasjonen.
Våre kunder er pasienter, ansatte, klinikker og seksjoner, ledelsen, styret, offentlige myndigheter og eiere.

Fant du det du lette etter?