HELSENORGE

Regnskap

Vi har hovedansvaret for regnskapsføringen ved Sykehuset Telemark.

Våre hovedarbeidsoppgaver er bokføring, oppfølging og innkreving av egenandeler pasienter, utbetalinger, avstemminger, rapportering og årsoppgjør samt rådgivning .

Fant du det du lette etter?