HELSENORGE

Kontortjenester

Fra 1. mars 2023 har vi byttet navn fra Dokumentasjonssenter og resepsjoner til Kontortjenester. Avdelingen omfatter kirurgisk og medisinsk kontortjeneste,  pasientdokumentasjon og arkiv samt sentralbord og resepsjoner for alle sykehusets geografiske steder. Vi håndterer elektronisk post og papirpost til og fra sykehuset, med tanke på arkivering og distribusjon. Forespørsler om kopi av pasientjournaler blir også ivaretatt av oss. 

Fant du det du lette etter?