Publikasjoner - eiendom

Byggeprosjekter - krav til dokumentasjon

Kontaktinformasjon til Eiendom

Her finner du prosjekteringsanvisninger og generelle dokumenter for bygg, VVS og elektro samt SHA-planer.
For å få tilsendt FDV-mappestrukturen, ta kontakt med eiendomsutvikling via Servicekontoret på e-post: servicekontoret@sthf.no.

Det er et krav at disse dokumentene benyttes i våre byggeprosjekter.

Prosjekteringsanvisninger

Annen dokumentasjon

Her er lenke til mal i word-fomat som du kan laste ned for videre bruk.

ID: 1697 Versjonsnr. 002


​​​​
 

Sist oppdatert 14.04.2023