HELSENORGE

Teknologi og e-helse

Sykehuset Telemark har samlet strategisk og operativt ansvar for teknologi og e-helseområdet i én avdeling, avdeling for Teknologi og e-helse. Avdelingen leverer tjenester til ca. 4000 ansatte.
Våre medarbeidere har omfattende erfaring og kompetanse innen drift og forvaltning av store kliniske systemer, virksomhetsarkitektur, prosjekt- og porteføljestyring, informasjonssikkerhet og teknologiledelse.

Fant du det du lette etter?