Abort - kirurgisk

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.

Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn. 


Selve aborten foregår ved Dagkirurgi Porsgrunn.


Innledning

Ved kirurgisk abort blir det gjort en utskraping fra livmora. Inngrepet blir gjort fra svangerskapsuke uke 7 fram til svangerskapsuke 11, regnet fra siste menstruasjons første dag.

Henvisning og vurdering

Det er viktig at du tar kontakt med fastlegene din så tidlig som mulig dersom du er ufrivillig gravid og vurderer å avbryte svangerskapet. Fastlegen utfører gynekologisk undersøkelse for å vurdere svangerskapslengde og Clamydia-testing før videre henvisning til sykehuset. Du blir bedt om å signere egenerklæring «Begjæring om svangerskapsavbrudd».

Har du behov for mer informasjon og støtte før avgjørelsen kan du kontakte Amathea – Veiledningstjeneste for gravide.

Du kan også ta direkte kontakt med sykehuset for undersøkelse.

 

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning sendes elektronisk eller per post til:

Gynekologisk poliklinikk
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Sjekklisten nedenfor er en generell huskeliste ved utfylling av henvisninger til sykehuset:
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Anamnese og kliniske funn. Klar bestilling: hva ønskes utredet/behandlet og hvorfor.
 • Svar på relevante supplerende og tidligere undersøkelser: blodprøver, radiologiske og histologiske undersøkelser, operasjonsbeskrivelse, epikriser mv.
 • Trenger pasienten tolk?
 • Har pasienten vært i utlandet og hatt kontakt med sykehus/lege? MRSA prøve må tas før pasienten kommer til oss.
 • Pass på at oversikt over legemidler i bruk er oppdatert. Den kommer automatisk med ved bruk av henvisningsmalen i EPJ.
 • Pasienten skal ha med seg siste oppdaterte liste over legemidler i bruk ved frammøte på sykehuset.
 • Bruk adresser som er oppgitt i sentralt adresseregister. Ikke send henvisninger direkte til navngitte leger.
 • Ved henvisning til undersøkelser som man antar vil kreve narkose (eks.: MR barn, Gastro-koloskopier osv), er det særdeles viktig å gi fullstendige kliniske opplysninger, oppdatert medikamentliste, informasjon om allergier/CAVE og pasientens aktuelle høyde, vekt, blodtrykk og hjertefrekvens.
Se også "Den gode henvisning" - nasjonal veileder fra Helsedirektoratet


Før

Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn. 


På sykehuset får du en samtale med sykepleier og gynekolog. Vi gjør en gynekologisk undersøkelse med vaginal ultralyd for å fastslå svangerskapslengde.

Ved undersøkelsen på poliklinikken får du utlevert to Cytotec tabletter. Disse inneholder syntetisk prostagladin som påvirker livmorhalsen slik at den mykner og begynner å åpne seg. Dermed kan aborten utføres mer skånsomt. 
Tabletten kan fremkalle smertefulle sammentrekninger i livmoren (som menssmerter) og som følge av det også blødninger som ved en spontanabort.
Blir smertene og/eller blødningene kraftigere enn forventet, kan du enten kontakte sykehuset på telefon, eller møte opp tidligere enn avtalt.

Om du har tatt Cytotec og ombestemmer deg, skal du møte opp til avtalt tid for samtale.

Andre vanlige bivirkninger kan være kvalme, brekninger og/eller diare.

Tablettene settes etter vannlatning, så langt opp i skjeden som mulig, kl 06.00 samme dag som du skal få utført aborten. 

Møt fastende

Du skal møte fastende.
Det vil si at du ikke skal innta fast føde i seks timer før inngrepet. Dette gjelder også frukt og melk. 

Klare væsker som vann, te og svart kaffe kan du ta inntil to timer før. Det samme gjelder for tobakk/snus, drops og tyggegummi. 

Dersom du ikke følger reglene om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette operasjonen.

Under

Aborten foregår ved innleggelse ved Dagkirurgi Porsgrunn.

Kirurgisk abort blir gjort i narkose og det blir gjort en utskrapning fra livmora. Selve inngrepet tar ca 20 minutter. 

Etter

Du vil få smertestillende ved behov. Det er vanlig å ha menstruasjonsliknende smerter. Du får mat og drikke på avdelingen og kan dra hjem når du føler deg i form, vanligvis etter noen få timer. Det er en fordel om noen kan hente deg.

Du bør ha en voksen person sammen med deg den første dagen hjemme. 

Menstruasjonslignende blødning er vanlig den første uken. Mindre blødninger eller brunlig utflod er normalt de neste to til tre ukene, men det varier mye. Vi anbefaler at du bruker bind og unngår tampongbruk i denne perioden. Unngå samleie og karbad så lenge du fremdeles blør. Det er ikke uvanlig å få menstruasjonslignende smerter. Ved behov kan du ta vanlig smertestillende som Paract og ibux.

Menstruasjonen kommer vanligvis tilbake en til to måneder etter aborten. Den første menstruasjonen kan være kraftigere og mer langvarig enn hva det du er vant med. 

Ammende kvinner kan amme etter inntak av Cytotec. Nyere forskning har ikke vist skadelige effekter for barnet, noen barn kan få diare ved amming kort tid etter at mor har tatt Cytotec.

Prevensjon

Du kan starte med hormonell prevensjon samme dag eller dagen etter aborten. Prevensjonsimplantat (spiral eller p-stav) kan settes inn under inngrepet på operasjonsstuen. Spiral kan også settes inn etter fire uker hos egen lege. Ellers kan du trene og være i aktivitet som vanlig.

Etterkontroll

Du skal ta en graviditetstest fire uker etter aborten.

Ta kontakt med sykehuset dersom du har: 

 • Positiv graviditetstest etter 4 uker
 • Smerter og kraftig blødning med klumper i mer enn 14 dager.
 • Blødning som varer i mer enn 28 dager
 • Feber (over 38 grader) 
 • Ikke har fått menstruasjonen tilbake etter 4-6 uker

Vi gjør oppmerksom på at intakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Metodesvikten er den samme om behandlingen skjer ved medikamentell eller kirurgisk abort. 

Klamydiatesting

Vi tilbyr rutinemessig klamydiatesting i forbindelse med forundersøkelsen før abort. 

Du vil få beskjed dersom du har klamydia, og du vil få behandling (gratis, på blåresept). Behandlingen er viktig, både for å unngå smittespredning, og fordi ubehandlet klamydia kan gjøre deg steril. 

Smitteoppsporing er pålagt, jfr. smittevernloven § 3-6. Alle dine seksualpartnere siste halvår skal oppgis og/eller kontaktes av deg, slik at de også kan testes. 

Vi anbefaler kontrollprøve dersom:

 • symptomer på klamydiainfeksjon vedvarer (f. eks utflod, gjerne lett blodtilblandet, småblødninger mellom menstruasjoner)
 • du ikke husker å ta tablettene slik som du har fått beskjed om
 • der reinfeksjon er sannsynlig 
Kontrollprøven tas 5-6 uker etter avsluttet behandling hos lege/helsesykepleier. For å redusere risikoen for reinfeksjon, anbefales du å avstå fra samleie i en uke etter behandlingen.


Vær oppmerksom

Komplikasjoner som kan oppstå under og etter en abort

 • Man kan komme til å stikke hull på livmorveggen. Da må du overnatte på sykehuset for observasjon.
 • Svært sjelden kan tarmen bli skadet, og da må det gjøres en bukoperasjon
 • Infeksjon i livmor / eggledere.  Dette kan føre til vansker med å bli gravid på normalt vis senere.
Ta kontakt med sykehuset ved

 • økende magesmerter
 • generell sykdomsfølelse
 • feber (over 38 grader)
 • illeluktende utflod 
Kontakttelefon
Seksjon for gynekologi:  35004993

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?