Behandling, Kirurgisk utskraping før svangerskapsuke 12

Kirurgisk abort

Ved kirurgisk abort blir det gjort en utskraping fra livmora. Inngrepet blir gjort fram til og med svangerskapsuke 12, regnet fra siste menstruasjons første dag.

Henvisning og vurdering

Det er viktig at du tar kontakt med fastlegen eller kontakter sykehuset direkte så tidlig som mulig dersom du er ufrivillig gravid og vurderer å avbryte svangerskapet. 
Du kan kontakte sykehuset direkte uten noen henvisning.

Ved den første konsultasjonen blir det utført gynekologisk undersøkelse for å vurdere svangerskapslengde og Klamydia-testing før videre henvisning til sykehuset. Du blir bedt om å signere egenerklæring «Begjæring om svangerskapsavbrudd».
 
Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte et svangerskap kan være en vanskelig avgjørelse å ta. Trenger du noen å snakke med kan du ringe Amathea, som er en gratis veiledningstjeneste ved valg knyttet til graviditet og abort, telefon: 90 65 90 60.


Sjekklisten nedenfor er en generell huskeliste ved utfylling av henvisninger til sykehuset:
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Anamnese og kliniske funn. Klar bestilling: hva ønskes utredet/behandlet og hvorfor.
 • Svar på relevante supplerende og tidligere undersøkelser: blodprøver, radiologiske og histologiske undersøkelser, operasjonsbeskrivelse, epikriser mv.
 • Trenger pasienten tolk? Presiser hvilket språk.
 • Har pasienten vært i utlandet og hatt kontakt med sykehus/lege? MRSA prøve må tas før pasienten kommer til oss.
 • Pass på at oversikt over legemidler i bruk er oppdatert. Den kommer automatisk med ved bruk av henvisningsmalen i EPJ.
 • Pasienten skal ha med seg siste oppdaterte liste over legemidler i bruk ved frammøte på sykehuset.
 • Bruk adresser som er oppgitt i sentralt adresseregister. Ikke send henvisninger direkte til navngitte leger.
 • Ved henvisning til undersøkelser som man antar vil kreve narkose (eks.: MR barn, Gastro-koloskopier osv), er det særdeles viktig å gi fullstendige kliniske opplysninger, oppdatert medikamentliste, informasjon om allergier/CAVE og pasientens aktuelle høyde, vekt, blodtrykk og hjertefrekvens.

Se også "Den gode henvisning" - nasjonal veileder fra Helsedirektoratet

Før

Ved sykehuset Telemark blir inngrepet gjort fra svangerskapsuke uke 7 fram til svangerskapsuke 11, regnet fra siste menstruasjons første dag.
Dersom man forsøker kirurgisk abort tidligere enn dette er det økt risiko for ufullstendig abort, persisterende svangerskap, eller perforasjon av livmoren, og etter uke 11 er det relativt mye vev som skal ut, og dermed økt risiko for inkomplett abort. 

Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset. Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn.Selve aborten foregår ved Dagkirurgi Porsgrunn.

På sykehuset får du en samtale med sykepleier og gynekolog. Vi gjør en gynekologisk undersøkelse med vaginal ultralyd for å fastslå svangerskapslengde, og det tas klamydiatest og blodprøver. Du vil få grundig informasjon før endelig behandling av aborten blir bestemt. Før behandlingen må du lese gjennom og signere «Begjæring om svangerskapsavbrudd». Dersom du skal ha kirurgisk abort, avtaler dere dato for når du skal møte på dagkirurgisk avdeling i Porsgrunn for å gjennomføre aborten. 

På poliklinikken vil du få utlevert to Cytotec-tabletter. Disse skal du selv legge så dypt som mulig i skjeden, etter dusj og vannlating, kl 06.00 samme morgen som du skal få utført aborten. Cytotec inneholder syntetisk prostaglandin som påvirker livmorhalsen slik at den mykner og begynner å åpne seg. Dermed kan aborten utføres mer skånsomt. 

Tabletten kan fremkalle smertefulle sammentrekninger i livmoren (som menssmerter) og som følge av det også blødninger som ved en spontanabort. Blir smertene og/eller blødningene kraftigere enn forventet, kan du kontakte sykehuset på telefon for å avtale om du evt skal komme inn tidligere. Andre vanlige bivirkninger kan være kvalme, brekninger og/eller diare.

Dersom du ombestemmer deg, gi beskjed til dagkirurgisk avdeling. Om du har tatt Cytotec og ombestemmer deg, skal du møte opp til avtalt tid for samtale. 

Du bør ha skyss til og fra dagkirurgisk avdeling, du kan ikke kjøre bil selv pga medisiner som blir gitt under inngrepet.

Møt fastende

Du skal møte fastende. Det vil si at du ikke skal innta fast føde i seks timer før inngrepet. Dette gjelder også frukt og melk. Klare væsker som vann, te og svart kaffe kan du ta inntil to timer før. Det samme gjelder for tobakk/snus, drops og tyggegummi. 

Dersom du ikke følger reglene om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette operasjonen.

Under

Aborten foregår ved dagkirurgi i Porsgrunn.

Kirurgisk abort utføres i lett narkose, og det blir gjort en utskrapning fra livmoren. Selve inngrepet tar ca 20 minutter. 

Dersom din blodtype er Rhesus negativ, vil du få en sprøyte for å unngå dannelse av antistoffer, som kan gi komplikasjoner i eventuelle senere svangerskap.

Etter

Du vil få smertestillende ved behov. Det er vanlig å ha menstruasjonsliknende smerter. Før du reiser hjem må du spise, og tisse som vanlig. Du får mat og drikke på avdelingen og kan dra hjem når du føler deg i form, vanligvis etter noen få timer. Du bør ha en voksen person sammen med deg den første dagen hjemme. 

Menstruasjonslignende blødning er vanlig den første uken. Mindre blødninger eller brunlig utflod er normalt de neste to til tre ukene, men det varier mye. Vi anbefaler at du bruker bind og unngår tampongbruk i denne perioden. Unngå samleie og karbad så lenge du fremdeles blør. Det er ikke uvanlig å få menstruasjonslignende smerter. Ved behov kan du ta vanlige smertestillende som Paracet og Ibux. De fleste er fysisk i form til å gå på jobb neste dag.

Menstruasjonen kommer vanligvis tilbake en til to måneder etter aborten. Den første menstruasjonen kan være kraftigere og mer langvarig enn hva det du er vant med. 

Ammende kvinner kan amme etter inntak av Cytotec. Nyere forskning har ikke vist skadelige effekter for barnet, noen barn kan få diare ved amming kort tid etter at mor har tatt Cytotec.

Prevensjon

Du kan starte med p-piller eller annen hormonell prevensjon samme dag eller dagen etter aborten. Prevensjonsimplantat (spiral eller p-stav) kan settes inn under inngrepet på operasjonsstuen. Spiral kan også settes inn etter fire uker hos egen lege eller Helsestasjon for ungdom (gjerne i forbindelse med første menstruasjon, da er det ofte enklere å sette den inn). Ellers kan du trene og være i aktivitet som vanlig.

Etterkontroll

Du skal ta en graviditetstest fire uker etter aborten.

Ta kontakt med sykehuset dersom du har: 

 • Positiv graviditetstest etter 4 uker
 • Smerter og kraftig blødning med klumper i mer enn 14 dager.
 • Blødning som varer i mer enn 28 dager
 • Feber (over 38 grader) 
 • Ikke har fått menstruasjonen tilbake etter 4-6 uker

Vi gjør oppmerksom på at intakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Dette tallet er likt for både medikamentell og kirurgisk abort. Det er derfor viktig at du tar graviditetstest 4 uker etter gjennomført abort.  

Klamydiatesting

Vi tilbyr rutinemessig klamydiatesting i forbindelse med forundersøkelsen før abort. 

Du vil få beskjed dersom du har klamydia, og du vil få behandling (gratis, på blåresept). Behandlingen er viktig, både for å unngå smittespredning, og fordi ubehandlet klamydia kan gjøre deg steril. 

Smitteoppsporing er pålagt, jfr. smittevernloven § 3-6. Alle dine seksualpartnere siste halvår skal oppgis og/eller kontaktes av deg, slik at de også kan testes. 

Vi anbefaler kontrollprøve dersom:

 • symptomer på klamydiainfeksjon vedvarer (f. eks utflod, gjerne lett blodtilblandet, småblødninger mellom menstruasjoner)
 • du ikke husker å ta tablettene slik som du har fått beskjed om
 • der reinfeksjon er sannsynlig 

Kontrollprøven tas 5-6 uker etter avsluttet behandling hos lege/helsesykepleier, dersom den tas tidligere kan den bli falskt positiv. For å redusere risikoen for reinfeksjon, anbefales du å avstå fra samleie i en uke etter behandlingen. 

Vær oppmerksom

Komplikasjoner som kan oppstå under og etter en abort

 • Man kan komme til å stikke hull på livmorveggen. Da må du overnatte på sykehuset for observasjon.
 • Svært sjelden kan tarmen bli skadet, og da må det gjøres en bukoperasjon
 • Infeksjon i livmor / eggledere.  Dette kan føre til vansker med å bli gravid på normalt vis senere.
Ta kontakt med sykehuset ved

 • økende magesmerter
 • generell sykdomsfølelse
 • feber (over 38 grader)
 • illeluktende utflod 
Kontakttelefon
Seksjon for gynekologi:  35004993