Behandling

Medikamentell abort på sykehuset

Du kan få medikamentell abort på sykehuset fram til og med uke 12 i svangerskapet. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset for at aborten skal kunne gjennomføres. På samme måte som ved hjemmeabort vil du få et medikament som starter abortprosessen. Etter to dager kommer du tilbake til sykehuset for å gjennomføre aborten her.

Henvisning og vurdering

Det er viktig at du tar kontakt med fastlegen eller kontakter sykehuset direkte så tidlig som mulig dersom du er ufrivillig gravid og vurderer å avbryte svangerskapet.  Du kan kontakte sykehuset direkte uten noen henvisning. 

Ved den første konsultasjonen blir det utført gynekologisk undersøkelse for å vurdere svangerskapslengde og Clamydia-testing før videre henvisning til sykehuset. Du blir bedt om å signere egenerklæring «Begjæring om svangerskapsavbrudd».
 
Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte et svangerskap kan være en vanskelig avgjørelse å ta. Trenger du noen å snakke med kan du ringe Amathea, som er en gratis veiledningstjeneste ved valg knyttet til graviditet og abort, telefon: 90 65 90 60.Informasjon som gjelder Sykehuset Telemark

Dersom du er gravid og vurderer å avbryte svangerskapet er det viktig at du tar kontakt med Gynekologisk poliklinikk (tlf 35 00 47 71), fastlege eller Helsestasjon for ungdom så tidlig som mulig. 

Det er ikke nødvendig med henvisning fra helsepersonell dersom du vurderer abort, du kan selv ta direkte kontakt med gynekologisk poliklinikk. Du kan også kontakte fastlege eller helsestasjon for ungdom, som kan henvise deg videre. De utfører i noen tilfeller gynekologisk undersøkelse for å vurdere svangerskapslengde, samt Clamydia-testing før videre henvisning til sykehuset. 

Før

Undersøkelse og forberedelse skjer på Gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn. 
Selve aborten foregår ved innleggelse ved Kirurgisk sengepost i Skien, 36-48 timer etter at du har tatt medikamentet på poliklinikken.  

På poliklinikken får du en samtale med sykepleier og gynekolog. Vi gjør en gynekologisk undersøkelse med vaginal ultralyd for å fastslå svangerskapslengde.

Du får grundig informasjon og samtale før endelig behandling av aborten blir bestemt. Før behandlingen må du lese gjennom og signere "Begjæring om svangerskapsavbrudd".

Når du har vært til undersøkelse og vurdering på poliklinikken og det er avtalt at aborten skal skje ved hjelp av medikamenter, er det to ulike medikamenter som blir benyttet.

 • Mifegyne/Mifepristone som starter abortprosessen
 • Cytotec som hjelper kroppen å fullføre aborten

På poliklinikken får du tabletten Mifegyne/Mifepristone som du svelger. Når den er tatt er det for sent å ombestemme seg. Du kan deretter reise hjem. Etter 36-48 timer møter du til innleggelse for endelig behandling.

Du kan få blødning og menstruasjonslignende smerter etter å ha tatt Mifegyne. Bruk bind og ikke tamponger ved blødning. Ved behov for smertestillende kan du ta Paracetamol 1 gram,  inntil fire ganger i døgnet. Hos noen få skjer aborten uten at videre behandling er nødvendig.

Ta kontakt med sykehuset dersom:

 • Du kaster opp før det er gått 2 timer etter inntak av Mifegyne/Mifepristone
 • Aborten skjer uten at videre behandling er satt i gang 

 

Under

To dager, eller 36-48 timer, etter at du har tatt medikamentet på poliklinikken skal du møte på Kirurgisk sengepost i Skien.

Behandlingen kan ta tid, så ta gjerne med morgenkåpe/komfortable klær, toalettsaker, tøfler og lesestoff eller lignende.

 • Spis gjerne frokost før du kommer.
 • Du blir mottatt av sykepleier som gir deg informasjon om videre behandlingsplan.
 • Denne dagen får du tablettene som gjør at aborten fullføres. Du vil få 4 tabletter som du skal sette dypt i skjeden, tablettene settes av sykepleier. I noen tilfeller avtaler vi at du setter disse tablettene selv hjemme før du kommer.
 • Du må ligge i 10-15 minutter etter igangsatt behandling, deretter bør du være oppe.
 • Du vil få forebyggende smertestillende behandling. Mens livmoren arbeider for å støte ut graviditeten, kan du oppleve ganske sterke smerter. Du vil få smertestillende etter behov. Ikke vær redd for å si ifra. Det kan være lurt å ta smertestillende, før du får sterke smerter. 
 • Det er vanlig å være innlagt i minst 6 timer.
 • Dersom du ikke har fått blødning innen fire timer vil det være behov for flere Cytotec-tabletter. Dette skjer særlig etter uke 9. Disse tablettene skal du svelge med vann hver tredje time til aborten er gjennomført.
 • Du kan få kraftige menstruasjonssmerter og det er normalt å blø rikelig.
 • Du kan ikke selv kjøre bil denne dagen.
 • Etter hjemkomst bør du ha en voksen person sammen med deg det første døgnet.

Etter

 • Blødning er normalt inntil 3-4 uker etter aborten, men vil som regel avta i løpet av ganske kort tid. I starten er det normalt å blø mer enn en vanlig menstruasjon.
 • Bruk bind, ikke tamponger i tiden du blør.
 • Unngå karbad, svømmehall og samleie så lenge du blør.
 • Menstruasjonen kommer vanligvis tilbake etter 4-6 uker, og kan være kraftigere enn normalt.
 • Hvis du ammer: Nyere forskning har ikke vist skadelig effekter for barnet, noen barn kan få diare ved amming kort tid etter at mor har tatt Cytotec.
 • En graviditetstest er normalt positiv i opptil 3-4 uker etter aborten.
 • Sykemelding/egenmelding gis vanligvis for 1-3 dager, inkludert dagen du er på sykehuset. Du kan trene og være i aktivitet som vanlig.

Etterkontroll

Du trenger ikke rutinemessig kontroll på poliklinikken etter en medikamentell abort. Du tar selv en graviditetstest 4 uker etter aborten for å påvise at svangerskapet er avsluttet. Testen kan du kjøpe på apotek, dagligvareforretning ev. på internett.

Det er viktig at du tar denne graviditetstesten!

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med kontroll, særlig ved mistanke om ufullstendig abort/rester eller infeksjon. 

Vi gjør oppmerksom på at intakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Metodesvikten er den samme om behandlingen skjer ved medikamentell eller kirurgisk abort. 

Klamydiatesting

Vi tilbyr rutinemessig klamydiatesting i forbindelse med forundersøkelsen før abort. 

Du vil få beskjed dersom du har klamydia, og du vil få behandling (gratis, på blåresept). Behandlingen er viktig, både for å unngå smittespredning, og fordi ubehandlet klamydia kan gjøre deg steril. 

Smitteoppsporing er pålagt, jfr. smittevernloven § 3-6. Alle dine seksualpartnere siste halvår skal oppgis og/eller kontaktes av deg, slik at de også kan testes. 

Vi anbefaler kontrollprøve dersom

 • symptomer på klamydiainfeksjon vedvarer (f. eks utflod, gjerne lett blodtilblandet, småblødninger mellom menstruasjoner)
 • du ikke husker å ta tablettene slik som du har fått beskjed om
 • der reinfeksjon er sannsynlig 

Kontrollprøven tas 5-6 uker etter avsluttet behandling hos lege/helsesykepleier. For å redusere risikoen for reinfeksjon, anbefales du å avstå fra samleie i en uke etter behandlingen.

Prevensjon etter aborten

 • Skal du starte med p-piller, p-ring eller p-plaster, anbefaler vi at du starter samme dag eller dagen etter aborten. Du kan også vente til neste menstruasjons første dag, men husk at du kan bli gravid allerede på første eggløsning etter en graviditet, altså før menstruasjonen kommer tilbake.
 • Skal du starte med p-sprøyte eller p-stav kan denne settes hos fastlege ev. helsestasjon for ungdom.
 • Skal du ha spiral, kan du få satt inn denne ved gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn. Det gjøres enklest i forbindelse med menstruasjon, ring poliklinikken og avtal time selv så fort du får tilbake menstruasjon etter aborten. Vi forsøker da å sette deg opp så snart som mulig. Mange fastleger har også god kompetanse på å sette inn spiral.


Vær oppmerksom

Ta kontakt med sykehuset ved følgende symptomer

 • Smerter i mage/underliv som varer mer enn 14 dager
 • Feber over 38 grader
 • Illeluktende utflod
 • Kraftige blødninger med klumper i mer enn 14 dager, eller blødning utover 4 uker
 • Vedvarende symptomer på graviditet 1 uke etter Cytotec
 • Ved positiv graviditetstest etter 4 uker
 • Hvis menstruasjonen ikke kommer tilbake etter 4-6 uker og du tidligere har hatt regelmessig syklus, og at uteblitt menstruasjon ikke skyldes prevensjonsmidlet du bruker

Kontakttelefoner  

Gynekologisk poliklinikk: 35 00 47 71 - kun hverdager, dagtid

Seksjon for gynekologi: 35 00 49 93