Arbeidsrelatert kreft

Kreft kan være arbeidsrelatert.

En stor bygning med trær foran seg

Enkelte kreftformer kan være arbeidsrelatert. I slike tilfeller kan man ha rett på erstatning fra både NAV og yrkesskade-forsikringen.
Det krever ofte mange års eksponering for et kreftfremkallende stoff før det er risiko for utvikling av kreftsykdom. Eksponeringen ligger som regel mange år tilbake i tid.

Krefttyper som kan være arbeidsrelatert

 • Lungekreft
 • Mesotheliom (buk/brysthinnekreft)
 • Blærekreft
 • Nese/bihulekreft
 • Mage-tarmkreft
 • Nyrekreft
 • Enkelte typer leverkreft
 • Enkelte typer leukemi(blodkreft)/lymfom
 • Hudkreft

Andre krefttyper er sjeldnere arbeidsrelaterte

Eksempler på eksponeringsfaktorer som kan medføre ulike typer kreft

 • Asbest
 • Kvarts
 • Sveiserøyk
 • Krom og nikkelforbindelser
 • Kadmium
 • Formaldehyd
 • Dieseleksos
 • Benzen
 • Trestøv
 • Ioniserende stråling

Se eksempler på yrke, eksponeringsfaktorer og krefttyper, siste avsnitt.

Godkjenning av kreft som yrkessykdom

For at sykdommen skal kunne godkjennes må visse vilkår være oppfylt:

 • Det må være dokumentert at eksponeringen kan medføre den aktuelle kreftformen
 • Eksponeringen må ha vært tilstrekkelig til å medføre økt risiko
 • Kreftsykdommen må ha oppstått i forventet tid etter eksponeringen, vanligvis etter flere år

Vurdering av om kreft kan være arbeidsrelatert gjøres ved avdeling for arbeidsmedisin.
Det er imidlertid NAV eller yrkesskadeforsikringen som fatter vedtak om at en sykdom kan godkjennes som yrkessykdom.
For selvstendig næringsdrivende er det egne regler.

Lurer du på om din kreft kan være arbeidsrelatert?

 • Snakk med fastlegen eller din behandler ved sykehuset
 • Ved mistanke om arbeidsrelatert kreft kan legen din henvise til arbeidsmedisinsk utredning
 • Eventuelt kan du fremme krav direkte til NAV og forsikringsselskap som da vil innhente en spesialisterklæring fra en arbeidsmedisinsk avdeling.

Kontakt eventuelt avdeling for arbeidsmedisin, eller få din lege til å gjøre det om du har spørsmål.

Eksempler på yrke, eksponeringsfaktorer og krefttyper

Asbest

Krefttyper

 • Mesotheliom
 • Lungekreft
 • Strupekreft
 • Mage- og tarmkreft
 • Eggstokkreft

Utsatte yrker

 • Bygg-/anleggsarbeidere
 • Murere, rørleggere
 • Isolatører
 • Arbeid i maskinrom til sjøs
 • Maskin- og motorreparatører

Kvarts

Krefttyper

 • Lungekreft

Utsatte yrker

 • Fjellborere, gruve- og sprengningsarbeidere
 • Steinhoggeriarbeidere
 • Tunnelarbeidere
 • Stein- jord- sement- og betongarbeidere
 • Støperiarbeidere og smelteovnsarbeidere


Benzen

Krefttyper

 • Blodkreft

Utsatte yrker

 • Maskin- og motorreparatører
 • Ansatte i petroleumsindustrien
 • Ovnspassere kjemisk industri
 • Arbeidere i gummiproduksjon, skoproduksjon
 • Laboratoriearbeidere

Krom og kromforbindelser

Krefttyper

 • Lungekreft
 • Nese- og bihulekreft

Utsatte yrker

 • Sveisere, sprøytemalere, garvere
 • Smelteovnsarbeidere
 • Overflatebehandlere/metalliserere

Nikkelforbindelser

Krefttyper

 • Lungekreft
 • Nese- og bihulekreft

Utsatte yrker

 • Arbeidere ved nikkelverk
 • Støperiarbeidere/smelteovnsarbeidere
 • Overflatebehandlere/metalliserere

Formaldehyd

Krefttyper

 • Nesesvelgkreft
 • Leukemi

Utsatte yrker

 • Finer- og trefiberplatearbeidere
 • Malere og bygningstapetserere
 • Ansatte i kjemisk prosessindustri
 • Laboratorieteknikere/grupper i helsevesenet

Trestøv

Krefttyper

 • Nese- og bihulekreft
 • Øvre del av svelget

Utsatte yrker

 • Industri- og møbelsnekkere
 • Bygningsarbeidere
 • Sagbruks- og høvleriarbeidere

Dieseleksos

Krefttyper

 • Lungekreft

Utsatte yrker

 • Vei- og tunnelarbeidere
 • Yrkessjåfører
 • Anleggsmaskinkjører

Sveiserøyk

Krefttyper

 • Lungekreft

Utsatte yrker

 • Sveisere
 • Mekanikere
 • Platearbeidere

NB! Dette er kun eksempler og ikke en fullstendig oversikt. ​

Sist oppdatert 21.03.2023