Arbeidsrelatert mesotheliom (kreft i brysthinne/bukhinne)

Mesotheliom er ofte arbeidsrelatert.

Bygg 6 på sykehusområdet i Skien

Den vanligste årsaken til mesotheliom er tidligere eksponering for asbest, og selv en begrenset eksponering kan være årsak til sykdommen. Eksponeringen ligger ofte mange år tilbake i tid. Arbeidsrelatert kreft gir rett til erstatning fra NAV og yrkesskadeforsikringen.

Eksempler på yrker der man tidligere kunne bli eksponert for asbest

 • Bygg-/anleggsarbeidere
 • Murere
 • Rørleggere
 • Bilmekaniker
 • Maskinist/motormann til sjøs
 • Andre maskin- og motorreparatører
 • Isolatører
 • Prosessoperatører i kjemisk industri/smelteverk

Eksempler på materialer som tidligere inneholdt/kan ha inneholdt asbest

 • Eternittplater
 • Isolasjon på kjeler/steamrør/eksosrør
 • Asbestoluxplater
 • Bremsebånd
 • Clutch
 • Asbestpakninger
 • Asbesttråd, -matter, -duk
 • Asbesthansker, -forkle, -dress
 • Asbestfliser, fugemasse

Godkjenning av mesotheliom som yrkessykdom

Det tar mange år fra en har vært eksponert for asbest før mesotheliom eventuelt utvikles.

Dersom du har utviklet mesotheliom og vet/mistenker at du for mange år siden har vært utsatt for asbest i arbeidet ditt, anbefaler vi at du fremmer krav til NAV og yrkesskadeforsikring om at sykdommen godkjennes som yrkessykdom.
For selvstendig næringsdrivende er det egne regler.
Eventuelt kan du be legen din henvise deg til avdeling for arbeidsmedisin. Det er imidlertid NAV
og/eller yrkesskadeforsikringen som fatter vedtak om godkjenning som yrkessykdom.

Har du spørsmål?

Snakk med fastlegen eller din behandler ved sykehuset.

Du kan også ta kontakt med arbeidsmedisinsk avdeling om du har spørsmål, dersom du for eksempel er usikker på om du kan ha vært eksponert for asbest, eller du lurer på hvordan du skal gå fram i saken.

Sist oppdatert 19.09.2023