Behandling

Bekkenbunnstrening

Bekkenbotnstrening er effektiv førebygging/behandling av urinlekkasje hos vaksne kvinner. Bekkenbotnstrening har også effekt ved symptom på ufrivillig lekkasje av luft/avføring, prolaps av bekkenorgan og ved smerter.

Introduksjon

Svangerskap og barseltid

Du bør trene bekkenbotnsmusklane mens du er gravid, sjølv om du ikkje er plaga med urinlekkasje. Det er vist at intensiv styrketrening av bekkenbotnsmusklane effektivt førebygger/behandlar urinlekkasje både under og etter svangerskapet. Det ser dessutan ut til at trent bekkenbotnsmuskulatur er ein fordel under sjølve fødselen, samt at kvinner lettare finn igjen musklane etter fødselen. Du kan følge treningsprogrammet som er forklart her, både mens du er gravid og etter fødselen.Før

Bekkenbotnstrening krev ingen førebuingar.

Under

Treningsprogram

 1. Prøv å få kontakt med bekkenbotnsmusklane. Dette kan ta kortare eller lengre tid. Musklane er lokalisert rundt urinrøyr/skjede/endetarm, innvendig i bekkenet. Trekk saman rundt opninga, forsøk å løfte opp og inn i kroppen og slepp ut igjen utan å trykke aktivt nedover.
 2. Sjekk om du får tak i rette musklar. Hald ei hand under skjede/endetarm utanpå trusa og tenk at du løftar opp og vekk frå handa. Prøve å stoppe drypinga på slutten av vasslatinga. NB! Ikkje gjer dette som regelmessig trening.
 3. Vel ei utgangsstilling. Det er individuelt kva som passar best.
 4. Dei vanlegaste feila når ein trener: bruk av sete, lår eller magemusklar (tipping av bekkenet) i staden for bekkenbotnsmusklane; kraftig innpust eller overdriven hald av pusten i staden for samantrekning av bekkenbotnsmusklane; trykking nedover i staden for å løfte opp og inn (noko som kan forverre eventuelle symptom på lekkasje).
 5. Konsentrer deg. Ikkje forsøk å trene samtidig som du gjer andre ting, då yter du ikkje maksimalt. Det er også fortare å trene feil, og treninga blir ikkje så effektiv.
 6. Gjer fleire lette samantrekningar etter kvarandre.
 7. Treningsdosering: Klarer du 8–12 repetisjonar x3 rundar dagleg, så er det bra! Dei 3 rundane kan du gjere på eitt tidspunkt på dagen med berre ei lita pause mellom kvar runde, eller du kan fordele dei 3 rundane utover dagen slik det passar deg.
 8. Intensiv bekkenbotnstrening: Når du begynner å få kontakt med bekkenbotnsmusklane, kan du intensivere treninga. Trekk saman så hardt du kan, og forsøk å halde kvar samantrekning lenger og lenger. NB! Dersom du kjenner eit inntrekk av den tverrgåande magemuskelen (heilt nedst i magen), så er det ok. Det kjem av eit naturleg samspel med bekkenbotnsmusklane. Når du klarer å halde kvar muskelsamantrekning i 6–8 sekund, kan du legge til 3–4 raske samantrekningar vidare innover på slutten av haldeperioden.
 9. Oppsummering av intensivt treningsprogram: for kvar repetisjon: trekk saman bekkenbotnsmusklane, hald 6–8 sekund, gjer 3–4 raske løft, slepp ut igjen og ta 3–4 sekund pause. Dagleg treningsdose: 8–12 repetisjonar x3 rundar.
 10. Treningseffekt? Du bør forsøke med intensiv bekkenbotnstrening i minst 6 månader. Er du symptomfri, kan du gå over på vedlikehaldstrening. Dersom du ikkje er symptomfri, men stadig opplever betring, bør du fortsette med intensiv trening heilt til du er fornøgd, og deretter gå over på vedlikehaldstrening. Dersom du ikkje opplever symptombetring, finst det andre tiltak du kan prøve – kontakt primærlegen din.
 11. Vedlikehaldstrening: Det er individuelt kor mykje som skal til for å vedlikehalde muskelstyrke og førebygge lekkasje. Det er anbefalt å gjere 8–12 samantrekningar så hardt som mogleg 1–2 gonger per veke. Hugs at trening er ferskvare – du mistar treningseffekten du har bygd opp, dersom du tar lengre pausar frå treninga. 

Etter

Oppfølging hos fysioterapeut

Dersom du har symptom på urinlekkasje, ufrivillig lekkasje av luft/avføring, prolaps av bekkenorgan, smerter, eller dersom du er usikker på om du trener rett / har kontakt med bekkenbotnsmusklane, kan du be legen din om ein rekvisisjon til fysioterapeut. Ei oversikt over fysioterapeutane som jobbar med kvinnehelse finn du på www.fysio.no. Klikk deg inn på «faggrupper» og deretter «faggruppe i kvinnehelse».