Forløpskoordinatorer pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart.

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp. 

Kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl. 09.00 – 15.00, alle hverdager.

Tlf.nr 41 404 888.

Sist oppdatert 13.09.2023