Ønsker du å motta digitale brev fra sykehuset?

Du får tilgang på digitale brev så snart de er sendt fra sykehuset. Med tradisjonell post kan det ta flere dager før et brev blir sendt fra sykehuset til det blir mottatt av pasienten.

Ved Sykehuset Telemark startet vi med digital utsending av brev høsten 2020, og utvidet med flere avdelinger over tid. 

Det er frivillig om du som pasient vil benytte deg av tilbudet.

For at du skal få innkallingsbrev digitalt må du ha registrert deg som bruker på Helsenorge. Der har du tilgang på flere digitale tjenester, som kjernejournal, dine legemidler med mer.

Du får varsel på e-post og eventuelt tekstmelding når du har mottatt et digitalt brev. 

De som ikke ønsker å bruke Helsenorge kan få brev f​ra sykehuset via Digipost eller eBoks.

Helsenorge kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene.
Mer informasjon om dette samt om personvern og sikkerhet, finner du på Helsenorge.

​Lenke til innlogging og oversikt over tilgjengelige tjenester finner du på helsenorge.no/om-min-helse/slik-brukes-tjenestene-paa-helsenorge

Sist oppdatert 05.09.2022