Hjemmesykehus for barn og unge

Hjemmesykehus for barn og unge tilbyr behandling, pleie og oppfølging hjemme som et supplement til behandling og undersøkelser på sykehus. Tilbudet gjelder alvorlig syke barn i Telemark, 0-18 år, og gis etter vurdering fra barnelege og sykepleiere.

Ansatte på barneavdelingen, med Bjørnar

De tre nasjonale verdiene for helsetjenesten - kvalitet, trygghet og respekt - utgjør kjernen i hjemmesykehusets verdigrunnlag.

Tilbud og tilgjengelighet

 • Hjemmesykehus gir sykepleie, medisinsk behandling, veiledning og oppfølging i barnets hjem, i tett samarbeid med barnelege og andre fagpersoner.
 • Tilbudet gis til alvorlig syke barn og unge etter vurdering fra barnelege og sykepleiere.
 • Det er Avdeling for barne- og ungdomsmedisin som gir tilbud om hjemmesykehus for barn og unge. Vi er tilgjengelig på telefon hele døgnet, men ber om at henvendelser fortrinnsvis gjøres på dagtid på hverdager.
 • Avtaletidspunkt er alltid +/- ca en halvtime. Ved forsinkelser ringer vi og gir beskjed.
 • Barnet eller ungdommen har alltid åpen retur til sykehuset, dersom tilstand tilsier innleggelse.

Et hjemmebesøk kan bestå av følgende oppgaver:

 • Omsorgsbesøk
 • Smertebehandling
 • Skylle/stelle venekateter
 • Prøvetaking
 • Måling av blodtrykk
 • Oppfølging av ernæring/vekt
 • Gi medisiner
 • Veiledning, informasjon og opplæring
 • Observasjon og vurdering
 • Lindrende behandling (palliasjon)
 • Samarbeid og opplæring av kommunal hjemmetjeneste

Hjemmebehandling som fundament i helsetjenesten

Hjemmebehandling har fokus på «pasientens helsetjeneste» og barns og unges beste. Tilbudet ivaretar barnet eller ungdommen og familiens helhetlig behov, med mål om helsegevinst for hele familien på kort og lang sikt.

Hjemmebehandling kan bidra til:

 • økt trygghet og god livskvalitet, som reduserer psykiske belastninger for barnet eller ungdommen og familien
 • kontinuitet og forutsigbarhet
 • frisk-fokus, ved at lek og utvikling blir prioritert
 • sunnere roller, ved at barnet eller ungdommen og foreldre opplever mer kontroll på behandlingen (bemyndigelse)
 • bedre helse for hele familien
 • at barnet eller ungdommen har mindre fokus på sykdom, som igjen kan føre til økt tilstedeværelse i skole/ barnehage samt at foreldre er mer på jobb
 • en stabil familiesituasjon

Hjemmesykehus er opptatt av at barnet eller ungdommen og familien skal møtes som likeverdig parter. Ved å bringe fagpersoners kunnskap og barnets eller ungdommens erfaringskunnskap sammen, kan vi gi bedre kvalitet i behandlingen.

Behandlingstilbudet til den enkelte skal være preget av involvering i eget pasientforløp, og gi mulighet til medvirkning og ulike valg i behandlingen og oppfølgingen.  Medvirkning i behandlingen gir barnet eller ungdommen og familien økt trygghet og kontroll over egen situasjon og eget liv.

 

Se også informasjon om:

Barneavdelingen - Seksjon for barne- og ungdomsmedisin

Seksjon for barnepoliklinikk og dagavdeling

Sist oppdatert 15.12.2023