Informasjon til pasienter og deres pårørende

Hodeskader og hjernerystelse

Du er nå blitt undersøkt og/eller innlagt til observasjon i sykehus for en hodeskade med mulig hjernerystelse. Vi har ikke funnet tegn på at hodeskaden er alvorlig, og finner det derfor trygt å sende deg hjem. Dette er informasjon om noen problemer som kan forekomme etter at du har reist fra sykehuset.

Sykepleier ved Sykehuset Telemark

Hva kan du/dere gjøre nå?

Du skal ikke være alene de første 24 timene. Følg legens anbefalinger om tilsyn og vekking. Vi anbefaler at du begrenser aktivitetene i listen under de påfølgende dagene, inntil du føler deg ”kjekk” igjen.

 • Langvarig lesing og skjermbruk (for eksempel TV, nettbrett)
 • Videospill/spillkonsoller
 • Alkohol og andre rusmidler
 • Hard fysisk aktivitet
 • Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader
  (for eksempel ballspill og slalåm)

Hvilke plager og symptomer er normale?

En lett hodeskade kan gi følgende lette og forbigående plager:

 • Moderat hodepine
 • Kvalme uten oppkast

Kan det oppstå alvorlige komplikasjoner?

Akutte komplikasjoner forekommer sjelden når man ikke finner noe galt etter undersøkelse ved sykehus. Skulle noen av følgende symptomer likevel dukke opp, må du ta kontakt med lokal legevakt eller medisinsk nødnummer 113.

 • Økende og/eller kraftig hodepine
 • Gjentatte episoder med brekninger og oppkast
 • Nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)
 • Forvirring
 • Krampeanfall

Ved hodepine kan du bruke reseptfrie smertestillende midler. Det kan hende du har behov for sykemelding noen dager, avhengig av yrke/skolegang og hvor plaget du er. Dette kan fastlegen din skrive ut for deg.

Når er det nødvendig med ny kontakt med lege?

Hvis du har fulgt disse rådene og likevel har vedvarende plager etter to uker, kan du kontakte fastlegen din for ytterligere råd og eventuell forlengelse av sykemelding. Du bør også ta kontakt med fastlegen din dersom plagene dine påvirker din evne til å kjøre bil eller annet motorkjøretøy.

 • Svimmelhet/ustøhet
 • Nedsatt hukommelse
 • Dårlig konsentrasjonsevne
 • Dårlig søvn
 • Økt tretthetsfølelse (lettere sliten)
 • Irritasjonsfølelse

Disse plagene er vanlige de første dagene etter skaden. Vanligvis forsvinner de av seg selv, men noen kan ha slike plager i flere uker og måneder.

Relatert informasjon

 
NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) Råd etter hjernerystelse, 2013 og Hodeskader, 2013

Sundstrøm, Wester, Enger, Melhuus, Ingebrigtsen, Romner og Undèn:
Nye retningslinjer for hodeskader.

Tidsskr Nor Legeforen 2013;133: 2342-3

Undén, Ingebrigtsen, Romner:
Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults:
an evidence and consensus-based update.
BMC Med 2013; 11:50


Sist oppdatert 17.10.2017