Kreftkoordinatorer og forløpskoordinatorer

Kreftkoordinator er tilgjengelig for deg som er pasient, pårørende eller behandlende helsepersonell.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator jobber på dagtid og kan kontaktes på mobiltelefon.

Skien, Porsgrunn, Kragerø, Notodden og Rjukan

Mandag – fredag kl. 8-15

Anne Lene Watland, kreftsykepleier – mobiltlf. 959 37 707

Morten Holt, kreftsykepleier – mobiltlf. 959 22 396

Hva kan kreftkoordinator hjelpe til med?

Spørsmål du som pasient eller pårørende har som gjelder:

  • utredning ved mistanke om kreft
  • ventetider og behov for informasjon
  • behandling og oppfølging

Vi kan også hjelpe deg med en oversikt over relevante tilbud og tjenester, både for voksne, ungdom og barn.

Forløpskoordinator

Fra 1.januar 2015 er det etablert forløpskoordinatorer for ulike kreftdiagnoser.

Ved Sykehuset Telemark er det kreftkoordinator som er kontaktperson for eksterne henvendelser, og som formidler videre kontakt med forløpskoordinator.

Hva kan forløpskoordinator hjelpe til med?

Forløpskoordinator skal overvåke og påse at du som pasient ikke skal oppleve unødvendig ventetid fra henvisning og til behandling starter.