Behandling

Kroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelser

Personer med alvorlige psykiske lidelser har en over­hyppighet av overvekt, hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og lavere gjennomsnittlig levealder sammenlignet med normalbefolkningen. Disse risiko­faktorene forsterkes av at mange av pasientene også har et mindre sunt kosthold, røyker og driver lite fysisk aktivitet.

Introduksjon

Alle avdelinger ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling kartlegger den somatiske helsen til pasienter med psykiske lidelser.

Før

Vi kartlegger den somatiske helsetilstanden hos pasienter med psykiske ­lidelser. Oppfølgingen av somatisk helse skjer oftest hos fastlegen / i samarbeid med fastlegen. Fastlegen er sentral i det forebyggende helsearbeidet med rådgivning om kosthold, mosjon og røykeslutt.

Under

Informasjon til pasient og pårørende

Vi gir systematisk og målrettet informasjon om den økte risikoen for livsstilsykdommer, og at du kan forebygge dette med røykeslutt, sunnere kosthold og mer mosjon.

Hjelp til røykeslutt

Vi har behandlingsfokus på å redusere og slutte med nikotin.

Vi samarbeider med andre aktører som tilbyr hjelp til røykeavvenning.

Kostholdsveiledning

Vi har rutinemessig fokus på sunne kostvaner og ernæring.

Vi samarbeider med andre aktører som tilbyr kostholdsveiledning.

Fysisk aktivitet og trening

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for livsstilsrelaterte sykdommer og inngår som en del av den helhetlige behandlingen av psykoselidelser.

Vi informerer om betydningen av fysisk aktivitet og motiverer for aktivitet og trening. Vi setter av tid til å kartlegge tilbud og aktiviteter i nærmiljøet.


g_28367d16_3f87_4baa_aa64_8c8c1ab942c1

Etter

Behandling av somatisk/kroppslig helse er en del av et behandlingsforløp, og krever ingen spesiell etterbehandling.