Pasientkurs

Proteseskole Notodden

Alle som skal få satt inn hofte- eller kneprotese blir innkalt til proteseskole noen uker før planlagt operasjon. Målet med hofte-/ kneskolen er å samle flere pasienter for å forberede dere i fellesskap til operasjonen.

Tid og sted

Når

Kurset settes opp jevnlig, og aktuelle pasienter får innkalling.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Notodden
Kirurgisk sengepost på Notodden
For å delta på proteseskolen må du ha blitt vurdert av ortoped på poliklinikk og fått dato for operasjon. Du får da innkalling til informasjonsdag/proteseskole en til to uker før operasjonsdato. 

Denne dagen gjøres disse forberedelsene individuelt:
  • Innkomst ved lege 
  • Kartleggingssamtale med sykepleier
  • Funksjonstest ved fysioterapeut (gjelder hofte)
  • blodprøver, EKG og ev. røntgenbilder
Etter en lett lunsj er det «skole»  ved fysioterapeut, ortoped og sykepleier. 
Dagsprogram - proteseskole
Tid
Tema
Hvem
Felles/enkeltvis
Sted
08:15
Omvisning i kirurgisk sengepost
Sykepleier
Felles
2.etg.
08:30-11:00Innkomstjournal og undersøkelser
Lege

Én etter én på rundgang.

Kaffe i ventetide i adm. møterom


Undersøkelsesrom 133


Kartleggingssamtale 
EKG
Sykepleier

Undersøkelsesrom 132


Kartlegging/testing (kun hofter)

Fysioterapeut

Undersøkelsesrom 135

09:00-11:00

Blodprøver

Bioingeniør

Én etter én

Laboratoriet 3.etg.

11:00-11:30

Lunsj 
(rundstykker, kaffe/te)

Sykepleier tilstede

Felles

Psyk. pol. 2.etg.

11:30-12:15

Informasjon og veiledning:
Opptrening, hjelpemidler, praktiske øvelser

Fysioterapeut

Felles

Psyk. pol. 2.etg.
12:15-12.30

Pause


12:30-13:10

Informasjon om prognose og risikofaktorer

Ortoped

13:10-13:20

Pause


13:20-14:00

Informasjon og oppsummering


Sykepleier

14:00

Samtale med anestesilege
- kun ved behov/avtale

Anestesilege

Én og én


Relevante behandlinger