Behandling, Cellegiftbehandling i blæren

Mitomycinbehandling

Mitomycin er en type cellegift som brukes ved ulike typer kreftformer. Siden legemiddelet gis direkte inn i blæren vil det ikke ha de bivirkningene som ellers er knyttet til cellegiftbehandling, som for eksempel håravfall og kvalme.

Behandling med mitomycin i blæren etter TURB (blærekreftoperasjon) har vist seg å redusere risikoen for at svulstene kommer tilbake. Dette anbefales for alle pasienter med overflatiske svulster.

Mitomycin brukes også under oppfølging av pasienter som reagerer på BCG.

FØR

Behandlingen kan starte noen uker etter TUR-B-operasjon, og etter at blæreslimhinnen har grodd etter inngrepet.
Hensikten med behandlingen er å gjøre blæreslimhinnen mer motstandsdyktig mot dannelse av nye svulster.

De siste 2 timene før behandling skal du drikke så lite som mulig. Nyrene vi da produsere mindre urin og dette hindrer at løsningen av mitomycin blir fortynnet i blæren.

Eventuelle vanndrivende legemidler bør tas etter behandlingen.

 • Ta med urinprøve fra morgenurin til hver behandling.
 • Før urinprøven tas, utføres nedentil vask. Første del av urinstrålen kasseres. Resten av urinen samles i et uringlass.
 • Du skal ikke drikke i fire timer før behandlingen.

Under

Behandlingen gjentas ukentlig, i seks uker.

 • Først setter vi inn et kateter(slange) til urinblæren gjennom urinrøret, og all urin tømmes ut.
 • Mitomycin-oppløsningen blir fylt inn i blæren via kateteret, deretter fjerner vi kateteret.
 • Du skal holde oppløsningen i blæren i 1-2 timer.
  Du skal ikke drikke mens oppløsningen er i blæren.
 • Deretter later du vannet i vanlig toalett.
 • Trekk ned to ganger etter toalettbesøk.

Kvinner: Mitomycin skal ikke brukes under graviditet. Unngå amming ved behandling med Mitomycin.

ETTER

Forholdsregler ved toalettbesøk

Disse forhåndsreglene skal du følge hver gang du tømmer blæren under hele behandlingsperioden, og i to uker etter siste behandling. Disse forhåndsreglene gjelder altså ikke bare ved tømming av oppløsningen på behandlingsdagen.

 • Ved tømming av blæren på toalettet skal du alltid sitte ned (også menn). Dette for å unngå søl.
 • Etter tømming av blæren skal du tørke urinrørsåpningen med toalettpapir som kastes i toalettet.
 • Vask hendene med såpe og vann før du skyller ned, helst under rennende vann eller i eget vaskefat. Bruk eget håndkle for å unngå akutte hudinflammasjoner (kontaktdermatitt).
 • Drikk rikelig med væske det første døgnet etter behandlingen.

Andre forhåndsregler

 • Kvinner i fertil alder må bruke effektive prevensjonsmiddel ikke bare under, men i seks måneder etter avsluttet behandling.
 • Mitomycin kan virke skadelig på sædceller og kondom bør brukes i behandlingsperioden.  Menn bør derfor ikke bidra til å unnfange barn under behandlingen og opp til seks måneder etter avsluttet behandling.

Videre oppfølging

Etter gjennomført behandling i seks uker blir du kalt inn til cystoskopikontroll.
Deretter får du vedlikeholdsbehandling. 
Den består av instillasjoner, en gang hver måned i 12 måneder. 

I tillegg blir du kalt inn til jevnlige cystoskopikontroller, ca hver tredje måned.

 

Vær oppmerksom

Besvær du kan få under behandlingen

 • Vanskeligheter med å tømme urinblæren(dysuri)
 • Inflammasjon i urinblæren(cystitt)
 • Nattlig vannlatning(nokturi)
 • Økt behov for urinering og blod i urinen(hematuri)
 • Inflammasjon i huden(dermatitt)
 • Kløe (pruritus) på hender og i underlivet

Får du høy temperatur (over 38) med frysninger/skjelvinger ber vi deg ta kontakt med poliklinikken eller med vakthavende urolog i Skien.