Behandling

Narkose hos barn

Anestesi er et annet navn for bedøvelse eller narkose og betyr "uten følelse". Anestesi blir brukt for å sikre at pasienten ikke har smerter og ubehag når det har vært utført undersøkelse eller operasjon. En forelder/foresatt er med inn på operasjonsstua til barnet har sovnet.

Barn som skal opereres

Pasienter i alderen 0-15 år, med kirurgiske tilstander som krever innleggelse, blir i hovedsak lagt inn på Barneavdelingen - Seksjon for barne- og ungdomsmedisin. Ved henvendelser om timeavtaler og spørsmål om selve inngrepet må dere kontakte den behandlende avdelingen (ikke barneavdelingen). Se kontaktinformasjon.

Barn som skal opereres kan grue seg og være engstelige. Filmen "Barn og narkose" være til god hjelp for å forberede barnet på det som skal skje. 
På siden "Barn og narkose" kan du velge mellom fem ulike språk å vise filmen på.

Les mer om barn og narkose
Ansatte på operasjonsavdelingen
Tre jenter og ein anestesisjukepleiar på operasjonsstova. Her får dei lytte på kvarandre med eit ekte stetoskop.

Hei! Skal du på sykehuset? Jeg kan vise deg hvordan det var da jeg var der. (Alle foto: Elisabet Vollset Lien)

Planlegging av anestesi

Vi ønsker å planlegge godt før dere kommer inn, derfor er det viktig at vi har nøyaktig informasjon om barnet, som: 

  1. Alder 
  2. Vekt
  3. Allergier og andre sykdommer 
  4. Faste medisiner 
  5. Løse tenner 
Alle typer bedøvelse har en risiko, og vår viktigste jobb er å forebygge og minske denne risikoen. Er du usikker eller har spørsmål så ta kontakt med aktuell avdeling. 

Dersom barnet er forkjølet eller fått akutt sykdom, kontakt sykehuset for å høre om undersøkelsen eller operasjonen må bli utsatt. 

Tre jenter leiker med oksygenmaske og stetoskop.

I ventetiden på sykehuset kan du leke, se film/TV eller se litt på masken som du skal puste oksygen i. Det gjorde jeg.

FØR

Før operasjonen/undersøkelsen må barnet faste. Hvis barnet ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen. 

De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal ikke barnet spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. Spedbarn kan få morsmelkerstatning inntil 4 timer før, og morsmelk inntil 3 timer før. De siste 2 timene skal barnet unngå drops og tyggegummi, snus og røyk, fordi dette kan øke mageinnhold og magesyre. Barnet kan drikke klare væsker frem til 1 time før operasjon/undersøkelser: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Barnet kan pusse tenner og skylle munnen når som helst.

Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før
Morsmelkerstatning: Stoppes 4 timer før
Morsmelk: Stoppes 3 timer før
Drops og tyggegummi, røyk og snus: Stoppes 2 timer før
Klare væsker: Stoppes 1 time før

Hvis barnet likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her, må personalet få vite det. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får dere i så fall beskjed om.

Dersom barnet bruker medisiner eller inhalasjoner, skal disse tas med til sykehuset. De får beskjed om hvilke faste medisiner en skal ta. 

Bedøvelseskrem /plaster

Bedøvelseskrem (Emla) brukes til alle barn. Det er fordi barnet skal få en venekanyle. Det er et lite plastrør som blir lagt inn i ei blodåre. 

Bedøvelseskrem/plaster kjøpes reseptfritt på apoteket. 

Kremen/plasteret skal settes på barnets  hender helst på synlig blodåre. Dette skal gjøres rett før de reiser til sykehuset på operasjonsdagen. 

Bedøvelses plaster

EMLA plaster kjøpes i 2 pk på apoteket eller på nett. Brukes til å 
bedøve området oppå hendene.

Sørg for at hudområdet som skal bedøves er rent og tørt. 

EMLA-plaster steg 1 illustrasjon for påføring

Illustrasjon: Felleskatalogen

aluminiumsfolien i hjørnet 

Ta tak i aluminiumsfolien i hjørnet av plasteret og bøy den bakover.
Hold deretter tak i hjørnet på det hudfargede laget av plasteret.
Sørg for at de to lagene i hjørnet er ordentlig adskilt før du fortsetter.

 

 

 

 

EMLA-plaster steg 2 illustrasjon for påføring

Illustrasjon: Felleskatalogen

Dra de to lagene fra hverandre

Dra de to lagene fra hverandre, for å separere den klebende delen fra beskyttelseslaget, som vist. Sørg for at du ikke tar på den hvite, runde puten som inneholder EMLA.

Legg plaster over synlige blodårer på hver håndbak.

 

 

 

EMLA-plaster steg 3 illustrasjon for påføring

Illustrasjon: Felleskatalogen

Legg et fast trykk rundt kantene

Ikke legg trykk over midten av plasteret. Dette kan føre til at EMLA krem spres til den klebende delen av plasteret og dermed svekker den klebende effekten.
Legg et fast trykk rundt kantene for å sørge for at plasteret sittergodt fast på huden.

Sett gjerne en ekstra tape bit tvers over for å sikre at plaster ikke  løsner

 

 

 

 

EMLA-plaster steg 4 illustrasjon for påføring

Illustrasjon: Felleskatalogen

Noter tidspunkt for påføring

Påføringstidspunkt noteres direkte på plasteret.
En kulepenn kan brukes til dette.

La plasteret sitte på i minst 1 time. Fjernes på sykehuset.

 

 

 

 

 

Avledning før innleggelse av venekanyle

VR-briller blir benyttet ved Dagkirurgi i Porsgrunn, og har vist gode resultater i form av mindre opplevd stress og ubehag ved innlegging av venekanyle. 

 

Bamse spiller med VR-briller på
Bamse har fått på seg VR-brillene

Barn over fire år kan få tilbud om bruk av VR-briller når venekanylen skal legges inn i en blodåre. 

VR-brillene viser en konstruert verden i form av et spill. Bildene er synkronisert med hodebevegelsen og dekker hele synet. Dette gjør at barnet fokuserer på spillet, og mindre på innsettingen av venekanylen. Slik kan dette gi en god opplevelse av sykehusbesøket for barnet og foreldre.
  
EMLA plaster settes på i forkant. Sykepleier tar med barnet og foreldrene inn på pasientrom, viser fram VR-brillene og klargjør for å starte spillet. Barnet ligger i sengen når VR-briller skal brukes. 
EMLA-kremen skal virke i 30-45 minutter før vi starter med å legge inn venekanylen mens barnet spiller med VR-brillene på.  
For at avledningen skal fungere best mulig er det  viktig å ha deg som forelder med på laget. Du skal sitte ved siden av og være tett på barnet, og ikke minst heie hele veien. Barnet blir godt forberedt på hva som skal skje og får også hele tiden vite hva som blir gjort. Her er det ingen rom for overraskelser. 
Barnet kan fortsette spillet helt til det er ferdig, og så blir det premie! 
 
Bruk av VR-briller kan tilbys som et godt valg for å unngå avslappende medisiner om barnet ønsker å være våken i forkant av operasjonen. 
Kanyle blir satt inn mens barnet spiller med VR-briller på
Sykepleier legger inn kanylen mens barnet har på VR-briller

 

Under

Anestesi

Anestesilegen bestemmer hvilken bedøvelse som er best for hvert enkelt barn. 

Når barn og unge skal ha narkose og sove, får de fleste sovemedisin i kanylen. Av og til blir sovemedisinen gitt som gass som du puster inn via ei maske. For å forberede barnet, fortell at alle puster oksygen i maska før de sovner. 

Som foreldre/foresatte avtaler dere med avdelingen om hvor dere venter mens barnet sover. Ta gjerne med noe å lese. 

Ei jente på operasjonsstova pustar i ei maske. Anestesisjuk held ein ballong som ein blåser opp når ein pustar i maska.

Her puster jeg i maska og ser om jeg klarer å blåse opp ballongen

Avslappende medisiner

De fleste barn under 6 år, og i enkelte tilfeller opptil 10 år, får medisin som gjør at de blir trøtte/sovner, før innleggelse av kanyle. Denne kan bli gitt som mikstur, tablett, i endetarmen, eller som nesedråper/spray. 

Målet er at barnet sover seg inn i narkosen og ut av narkosen, og våkner når narkosemedisinene er ute av kroppen, på oppvåkningen/postoperativ-avdelingen. 

Dersom eldre barn og unge er engstelig og urolig kan vi gi medisin som virker beroligende, før de skal inn til undersøkelse/operasjon. 
Eit lite barn sit på fanget til mor si inne på operasjonsstova mens han får sjå og ta på maska som han skal puste i.

Da lillebroren min skulle til undersøkelse, fikk han en nesespray som gjorde at han sovnet. Han merket ingenting av undersøkelsen. Større barn kan også få nesespray/nesedråper dersom en synes at undersøkelsen eller operasjonen en skal til er skummel.


Etter

Oppvåkning

Barnet kan være urolig etter narkosen. Årsaken kan være sovemedisinen, og trenger ikke å være på grunn av ubehag eller smerter etter undersøkelsen/operasjonen. 

Det er viktig at barnet får ro i denne fasen. 

Smertelindring

Barnet får behandling for smerter og eventuelt kvalme. Dette i form av stikkpiller eller medisin i venekanylen. Mange operasjonen gir noe ubehag eller smerter etterpå, og vi har medisiner som vi gir barnet dersom barnet trenger det. 

Hjemreise

Før hjemreise vil legen snakke med dere om hva dere må passe på etter undersøkelsen/operasjonen. Som hovedregel skal barnet ha spist, drukket, og tisset før dere reiser hjem. Dere vil også få informasjon om eventuelt bruk av smertestillende medisin. 

Familie som er klare for heimreise.

Takk for oss!

Vær oppmerksom

Blødninger etter operasjon er sjelden. 
Om barnet begynner å blø i større mengder etter at dere er kommet hjem, kontakt sykehuset eller ring 113.

Det er vanlig å ha litt høyere temperatur dagen etter operasjonen. Dersom barnet har feber over 38,5 grader, eller feber i mer enn 3 dager, kan det være et tegn på infeksjon og lege må kontaktes. 

Ta gjerne kontakt med den aktuelle avdelingen dersom dere har flere spørsmål.