Ofte stilte spørsmål - radiologiske undersøkelser

Her finner du  svar på de spørsmålene som våre pasienter ofte lurer på.

 

Svaret sender vi til den legen som har henvist deg til oss. Som oftest er dette fastlegen din. Dersom det ikke er fastlegen din som har sendt henvisningen, er det likevel vanlig at fastlegen din får en kopi av undersøkelsessvaret. 

Det kan variere litt i forhold til hvilke undersøkelse du skal til. Det er imidlertid vanlig at den som undersøker deg vil orientere deg om forventet svartid.

Bilder tatt i forbindelse med radiologiske undersøkelser regnes som en del av din  pasientjournal. Les om hvordan du kan be om innsyn i pasientjournal

Ja, dersom du ikke har fått en annen beskjed i innkallelsesbrevet, kan du gjøre det

Jeg skal møte med full blære til undersøkelse kl. 13.00 – det er vanskelig å holde seg helt til da – kan jeg tømme blæren og så fylle opp igjen?
Ja, det er i orden.

På siden "MR-undersøkelse" under behandlinger, finner du en liten film om hvordan MR maskinen ser ut, og hvordan den fungerer.

Du kan lese om CT-undersøkelsen på siden "CT" under behandlinger.

Ved behov for transport til undersøkelsen kan du få dekket billigste transportalternativ (buss eller tog). Dersom du av medisinske årsaker må bruke privatbil eller taxi til undersøkelse må du ha med en erklæring/rekvisisjon fra din fastlege for å få dekket denne kostnaden. Dette gjelder første gang du er til undersøkelse. Ved senere reiser til- og fra sykehuset er det din behandlende lege som må avgjøre hvordan du skal reise.
Dersom du får dekket utgiftene må du betale en  egenandel for pasientreiser. Har du frikort trenger du ikke betale egenandel.
Har du erklæring/rekvisisjon og trenger hjelp til å bestille transport eller hotell kan du ringe Pasientreiser på telefon 915 05 515.

Du møter opp i Skien på Nukleærmedisin. Bruk inngang ved hovedekspedisjonen, og ta heis/trapp opp til 3. etg. Hvis det er vanskelig å finne frem kan du spørre i hovedekspedisjonen – der sitter det alltid noen som vil hjelpe deg

Dersom du skal til røntgenundersøkelse med intravenøs kontrast vil vi gjerne forsikre oss om at nyrene dine fungerer godt. Har du blodprøveverdier under en viss grense vil vi gjøre undersøkelsen uten intravenøs kontrast, eller vente på at blodprøveverdiene blir bedre.
Blodprøven kan ikke være eldre enn 1 måned gammel, og bør være utført senest 1 uke før undersøkelsesdato. Blodprøven kan utføres på sykehuset eller hos fastlegen din. Dersom du tar blodprøven hos fastlegen må dette gjøres minimum 1 uke før undersøkelsen. Husk da å informere om at svaret må sendes til sykehuset. Har du problemer med å rekke fristene,  ring oss på nummeret oppgitt i timebrevet.

Det går greit å ta mammografi selv om du har implantat eller silikon, men som oftest må vi ta flere bilder for å få fremstilt brystene godt nok. Vi bruker mindre kompresjon/trykk når vi tar bilder av bryst med silikonproteser.

Det går stort sett greit å ta mammografi sittende i rullestolen. Dersom du er innkalt til screeningsundersøkelse, bør du ta kontakt på screeningtelefon 35 00 53 33, slik at det eventuelt kan settes av litt mer tid til undersøkelsen.

Behovet for kompresjon/trykk varierer, men et visst trykk er nødvendig for å holde brystet i ro. Kompresjon er viktig for å oppnå god billedkvalitet, og kompresjonen/trykket vi bruker er ikke skadelig for brystene.

Hver enkelt mammografiundersøkelse gir svært små stråledoser, og dosen er mindre enn den naturlige strålingen vi utsettes for fra våre omgivelser i løpet av et år.

Radiolog eller røntgenlege vurderer, ut i fra røntgenbilder eller ultralyd, om det er behov for å ta vevsprøve eller celleprøve. Dersom det i innkallingsbrevet står at du er innkalt til en undersøkelse eventuelt med prøve, så blir behovet for prøve fortløpende vurdert undersøkelsesdagen. Det er derfor ikke sikkert du skal ta prøve, selv om det er nevnt i innkallingsbrevet.

Sist oppdatert 07.02.2023